👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN tema

Skapad 2017-10-18 16:23 i Pysslingen Förskolor Maria Ro Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vi kommer att upptäcka tillsammans vad FN innebär, som baseras på barns rättigheter i världen.

Innehåll

Vad jobbar vi med? Vi upplyser barnen om vad FN är för något. Vilka är barns rättigheter i vårt samhälle jämfört med övriga världen. Vi visar bilder och diskuterar vad barn har rätt till: rätt att gå i skolan, rätt att få kärlek, rätt till en familj m.m. Olika skapande aktiviteter såsom rita våra händer, klipper ut, målarbilder, förklara vad Gyllene reglen är m.m.                                                             

 

 Varför jobbar vi med det? Syfte? För att öka barn förståelse för våra likheter-olikheter-lika unika. Hur man är en bra människa och vän. Att tydliggöra för barnen vad deras rättigheter är. 

 

Hur kommer vi jobba med det? Vi startar temat i en stor grupp med 4 pedagoger. Vid de olika aktiviteterna delar vi upp oss i mindre grupper.

 

 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vi har sett att barnen har utvecklat en omtanke mot varandra, är behjälpliga. En djupare förståelse kring hur olika barn lever och att de inte lever likadant. Upptäckt liknande och oliknanden hos varandra och hos andra.

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Barnen upplevdes finna intresse i vad barns olika rättigheter är. För våra barn som lever i Sverige kan det kännas självklart att alla barn ska ha dessa rättigheter, medans andra barn inte ha det. Diskussionerna blev många om detta. De olika skapande aktiviteterna fångade också gruppen.

Vad har vi sett för behov?

Barnens nyfikenhet och viljan till att lära sig mera. 

Hur ska vi utmana barnen vidare?

Genom att fortsätta belysa och upplysa barnen om vad barnens rättigheter är. Att vi i förskolans verksamhet dagligen har samtal om hur man är mot varandra, en god värdegrund. Har alla barn en god, trygg och bra grund att stå på och att barnen får ta ansvar så utvecklas barnen framåt och kan då utmana sig till ett bra värdegrunds tänk.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016