👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktion

Skapad 2017-10-19 08:19 i Tallbackens förskola Knivsta
Projektstruktur - Reggio Emilia inspirerat arbetssätt.
Förskola
Projekt i en Reggio Emilia inspirerad förskola # Struktur och stöd för reflektion/analys under projektets gång

Innehåll

Projekt: 

 

Reflektionsfrågor - Hur tolkar vi?

 • Vad är det barnen intresserar sig för i sitt utforskande?

 Lära känna varandra. 

 Hur ser min nya kompis ut, vad kan vi leka med, vad kan vi göra tillsammans?

 Vad heter min nya kompis och hur "stor"är hen.

 • Vilka frågor tror vi att de undersöker?

 Om det är en kompis som passar mig att leka med.

 Är det en ny framtida vän som har börjat på min avdelning.

 • Vilka material och verktyg verkar stödja barnen i deras utforskande?

 Barnen erbjuder sina nya kompisar leksaker och att få vara med i leken.

 De bjuder in nya kompisar till lek.

 De hämtar sin nya vän att få vara med.

 Barnen säger "kom" till de andra barnen. 

Analyser - Vilka slutsatser drar vi?

 • Vad är det barnen återkommer till som är möjligt att utforska?

 Barnen vill att de andra barnen ska vara med och leka.

 Vad leker de?

 Hur gör de för att bjuda in nya vänner?

 • Vilka förmågor har barnen fått möjlighet att utveckla?

 Empati, generositet.

 • Till vilka mål i Läroplanen kan vi koppla barnens lärande?

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar

-sin sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

-förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra.

- sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

-sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

 • Vilka nya nyfikenhetsfrågor har väckts hos pedagogerna?

 Kan vi göra på ett annat sätt? 

 Dela barnen i mindre grupper? 

 Hur kan vi dela in barnen för att de ska hitta nya vänner?

Framåtsyftande planering:

 • Hur planerar vi och utmanar barnens lärande? Hur går vi vidare?

 Dela in barnen i andra grupper än vad de själva väljer.

 Hjälpa barnen att komma igång med leken, visa hur man leker. 

 Visa barnen hur man kan lösa konflikter.

 

 • Daglig pedagogisk scenografi lärare/barngrupp - Vem? Vilka? Hur? Var? Material? När?
 • Dela in barnen i mindre grupper utefter barnens intresse.
 • En vuxen har har ansvar för en del av avdelningen t ex atelje'n, rörelserummet mm.
 • Vi delar in barnen i mindre grupper varje dag på förmiddagen.
 • Varje pedagog har eget ansvar för att ta fram olika material som inspirerar barnen.