Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palmbladsskolan - Tonårsliv

Skapad 2017-10-19 11:19 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska skriva en personlig bok i olika delar. Den ska innehålla fakta, råd och tips om och för tonåringar. Fantisera och experimentera! Allt är möjligt! Textgenrer som du har att välja på är krönika, insändare, brev, dikt, visdomsord, dagbok, reportage, hyllningstal novell och bruksanvisning. Du ska skriva minst sex texter förutom de obligatoriska. Du väljer själv hur långa dina kapitel ska vara. Tänk på att använda minst tre textgenrer. Boken ska inte bara innehålla text, utan även illustrationer (foton, teckningar, urklipp).

Innehåll

Centralt innehåll utvalt för detta arbetsområde

Du ska ”träna att använda ett beskrivande språk genom att flitigt använda ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Så även ords och begrepps nyanser och värdeladdning”. Därutöver tränar du ”olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form, samt hur man ger och tar emot respons på texter” (Lgr11).

 

Koppling till läroplanen

·          Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

·         Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

·         Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

·         Läsa och skriva Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

·         Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

 

·         Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Matriser

Sv
Svenska 7-9: Skriva - tonårsboken

F
E
C
A
Innehåll
Dina kapitel följer inte instruktionerna och/eller saknar en röd tråd.
Dina kapitel är i huvudsak skriven utifrån instruktionerna och har en röd tråd som är relativt lätt att följa.
Dina kapitel är väl anpassad till instruktionerna och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa.
Dina kapitel är mycket väl anpassad till instruktionerna och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa.
Språk
Din text har stora brister vad gäller stavning, skiljetecken och/eller verbens tempus.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Person- och miljöbeskrivning
Din text saknar beskrivning av personer och miljö.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Bearbetning
Du har ännu inte visat förmåga att bearbeta din text utifrån respons.
Du kan utifrån respons bearbet din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: