👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism

Skapad 2017-10-19 11:25 i Regnbågsskolan Gullspång
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 4 – 6 Fysik
I detta arbetsområde ges du möjlighet att lära om magnetism. Hur upptäcktes magnetism? Vad är magnetism? Vad använder vi dem till? är några frågor som vi kommer att söka svar på. Du kommer framöver att få arbeta på ett naturvetenskapligt sätt med fysik, då du övar på att ställa hypoteser, laborera och dokumentera ditt arbete.

Innehåll

 

Bedömning

Följande bedöms
Hur väl din förmåga är :

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • strömmande video
 • arbeta laborativt
 • träna på att följa instruktioner
 • undervisning kring hur man skriver en rapport

Dokumentation


Du kommer att få visa vad du lärt genom dina dokumentationer av ditt arbete i din power point och skriftligt redogöra för magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället.

Under arbetets gång kommer jag att observera hur du arbetar med de undersökningar vi gör.

Uppgifter

 • Power point om Magnetism

 • Power point om Magnetism

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism

Känner till:
Kan med viss hjälp
Känner mig säker på
Kan redogöra för var man kan hitta magneter i vardagen
Förklara muntligt hur en magnet fungerar
Skriftligt/blid på hur en magnet fungerar
Berätta om några historiska personer vi lärt om som har en koppling till magnetism.
Kan förklara de begreppsord vi har använt oss om när vi har arbetat med magnetism
Förstår och kan skriva en labbrapport utifrån en undersökning jag har gjort med rätt fackord- Forskningsfråga Hypotes Experiment Resultat Slutsats