Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriftlig och muntlig uppgift 7A1 HT17

Skapad 2017-10-19 13:58 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Engelska
Här kommer vi att arbeta med två olika uppgifter. Den första har ni redan gjort och det var uppsatsen om My Best Friend/The Future. Den andra har vi precis börjat med och det är där som ni ska presentera en film.

Innehåll

Under tre veckor kommer ni nu att arbeta med dessa två uppgifter.

1. Välj en film och presentera den för oss. Vad handlar filmen om? Vilka är huvudpersonerna? Vad tycker du om den? Jämför gärna med liknande filmer. Förklara och argumentera så utförligt som du kan.

2. Den här personen vill jag möta. Välj ut en person, död eller levande, som du väldigt gärna vill möta. Ge oss en beskrivning av vem personen är och hur hen är, men framförallt försök att motivera så utförligt som möjligt kring varför du vill träffa just den personen.

Den skriftliga delen skrivs på din iPad och lämnas in via Unikum. Den muntliga delen spelas in på din iPad och lämnas in via Google Drive.

Lycka till. /Martin

Matriser

En
Engelska - skriftlig och muntlig uppgift

Muntlig presentation

Här nedan bedömer jag den uppgift som du valt att redovisa muntligt.
F
E
C
A
Innehåll
Här bedömer jag din sammanfattning, vilket visar din förståelse.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Presentationen.
Här bedömer jag hur du uttrycker dig, flytet i din engelska och ditt ordförråd. Här ingår även hur du argumenterar och för fram åsikter.
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med ett visst flyt.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt.

Uppsats

Här nedan bedömer jag den del som du har valt att lämna in som en skriftlig uppgift. Viktigt för dig att tänka på här är att skriva med en varierade meningsbyggnad, att försöka visa upp ett rikt och varierat ordförråd. Gå igenom stavningen och grammatiken och tänk även på formalia (styckeindelning och skiljetecken m.m.)
F
E
C
A
Helhetsbedömning av uppsatsen
Du kan uttrycka dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig med ett visst flyt.
Du kan uttrycka dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: