Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas lika värde, trygghet och identitet

Skapad 2017-10-19 14:13 i Mörsils förskola Åre
Förskola
Planering för att ta tillvara individens eget värde i gruppen och att öka förståelsen och respekten för andras behov

Innehåll

Nuläge

Det finns barn i gruppen som har behov av att stärka sin identitet och känna trygghet i den samt att barnen behöver få uppmuntran till att förstå andra barns behov och visa respekt för det. Vi ser även språkförbristningar som leder till utåtagerande beteenden.

Mål och syfte

Stärka varje barns identitet.

Få varje barn att förstå sitt eget värde.

Öka förståelse för andra människor samt att uppskatta varandras likheter och olikheter.

Metod

Kartläggning över trygga utrymmen kommer att ske under hösten.

Vi kopplar ihop detta med vårt mål för språkutveckling och använder oss av böcker, samtal och aktiviteter så som lekar och aktivitet i tvärgrupp.
Vi har många nya böcker att välja mellan och går till biblioteket regelbundet, Väljer böcket med tema gemenskap. Vi använder även andra medier för att hitta sagor eller filmer att använda tillsammans med barnen.  
Vi är även delaktiga/i närheten i/vid barnens fria lek och aktiviteter för att kunna stödja dem i samspelet med andra.

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera i Unikum. Denna planering är till för att kunna koppla till i alla aktiviteter. Oberoende av tema skall den kunna ligga till grund för den aktivitet vi utför.

 Under revidering

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: