👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4A kapitel 2

Skapad 2017-10-19 14:34 i Sörviks skola Ludvika
Kapitel 1: De fyra räknesätten och prioriteringsregeln - Repetition av de fyra räknesätten - Prioriteringsregeln, räkna med en talsort i taget
Grundskola 4 Matematik
Vi tränar multiplikationstabeller, multiplicerar talsorter, multiplikationsalgoritmer med tvåsiffriga tal med och utan minnessiffra.

Innehåll

Kapitel 2 - Vi repeterar multiplikation

Under ca 13 lektioner kommer vi att jobba multiplikation, vi tränar multiplikationstabeller, multiplicerar talsorter, multiplikationsalgoritmer med tvåsiffriga tal med och utan minnessiffra.  Vi varvar genomgångar med arbete i boken Mera Favorit Matematik 4. Du kommer att få läxor och arbetsblad där du får träna mera eller fördjupa dig i ämnet. Du kommer även att få chans att prov på olika mattespel på datorn, t.ex. Chefren.

Efter avslutat kapitel blir det ett skriftligt prov som bedöms utifrån matrisen nedan som är baserad på LGR 11.

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • Kunna lösa problem i elevnära situationer
 • Kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • Kunna se om mitt tal är rimligt
 • Kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • Kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • Kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra

Metodförmåga

 • Kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter 
 • Kunna använda miniräknare

Kommunikationsförmåga

 • Kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • Kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att arbeta med matematiken på olika sätt.

 • 4 A Favorit Matematik - elevbok
 • Extrablad
 • Problemlösningsuppgifter
 • Samtal
 • gruppuppgifter
 • gemensamma genomgångar
 • läxor

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna, i samtal med andra, läxor och prov.   

Hur du får visa vad du kan:

Genom att du är delaktig på lektionerna, när du samtalar om matematik med dina kamrater, genomför läxförhör samt skriver provet  får du visa vad du kan.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Prov kapitel 2 - Favorit matematik 4 A

Multiplikation

påväg
Godtagbar nivå (E)
Begrepp
Hur väl du kan använda begreppen multiplicera, produkt, tal, minsta, siffra och summa.
Du är osäker på ett eller flera begrepp
Du kan använda begreppen: multiplicera, produkt, tal, minsta, siffra och summa
Metod
Hur väl du kan göra beräkningar med multiplikation.
Du är osäker och behöver träna mer på huvudräkning i multiplikation.
Du kan använda huvudräkning i multiplikation.
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter i addition och subtraktion skriftligt
Du är osäker på skriftliga räknemetoder, antingen i addition eller subtraktion eller både och.
Du använder minst en skriftlig räknemetod och genomför på godtagbart sätt beräkningar med: - stora tal t.ex. 5386+3986 i addition - stora tal t.ex. 4025-813 i subtraktion
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och parenteser utifrån prioriteringsregeln
Du är osäker på hur du ska lösa rutinuppgifter med flera räknesätt och /eller du är osäker på prioriteringsregeln
Du kan lösa rutinuppgifter med flera räknesätt på ett säkrt sätt och du kan prioriteringsregeln.
Begrepp
Hur väl du använder olika begrepp; multiplicera, summa, produkt, tal, minsta, siffra.
Du är osäker på ett eller flera matematiska begrepp
Du använder matematiska begrepp i välkända sammanhang
Metod
Hur väl du kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt med talsorträkning och uppställning.
Du är osäker på både talsortsräkning eller uppställning som skriftlig metod vid multiplikation ELLER osäker på en av dem.
Du kan lösa multiplikationsuppgifter med både talsortsräkning och uppställning.
Resonemang
I vilken grad du ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad du följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer)
Du ställer inga frågor. Du har svårt att följa och/eller föra matematiska resonemang. Du har svårt att motivera dina matematiska resonemang i ett eller flera räknesätt.
Du ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik. Du följer och för matematiska resonemang. Du motiverar med godtagbara matematiska resonemang dina lösningar i - addition och subtraktion - multiplikation och division
Problemlösning
Hur väl du kan lösa problem genom att välja räknesätt och kunna se svarens rimlighet.
Du har svårt att tolka och lösa problem stora tal i ett, flera eller i blandade räknesätt.
Tolkar och löser problem med stora tal på ett godtagbart sätt i: - addition - subtraktion - multiplikation - blandade räknesätt Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.