Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VAD HÄNDER OM...? - barns möte med naturmaterial

Skapad 2017-10-20 09:25 i Almunge förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Vi möter & undersöker naturmaterial på olika sätt- barnens fantasi och nyfikenhet leder oss i projektet. Vad händer om...?

Innehåll

Bakgrund & syfte:

Vi har sett att barnen intresserar sig för bygg/konstruktion, estetiska processer, rollek och att utmana sin motoriska förmåga.

Vi utmanar barnen att använda återvinnings- och naturmaterial i sitt utforskande och skapande för att jobba för en hållbar utveckling. Vi upptäcker att vi kan skapa nytt av redan befintligt material och på vägen fördjupar vi oss i naturmaterial med alla våra sinnen. Vi lär oss samarbeta och reflektera med varandra.

Vi vill att barnen upptäcker vilket ursprung materialet har, att barnen får känna omsorg om materialet, att barnen får upptäcka och tänka - vad händer om..?, att barnen får utveckla sin sociala kompetens samt sin identitet i lek, skapande aktiviteter och reflektion kring naturmaterial som en del i arbetet med hållbar utveckling

 Vårt projektval är en del av vårt övergripande tema: Barns möte med värden och omvärlden, ur ett hållbarhetsperspektiv

 

Mål / målkriterier:

Att barnen ska visa en förståelse och nyfikenhet för olika delar av vårt projekt med naturmaterial och kunna visa det på olika sätt t ex genom kroppsspråk, ord och handling.

 

Arbetssätt & metod:

Vi arbetar projektinriktat.

Vi pedagoger erbjuder barnen material att möta och utforska.

Vi jobbar i mindre grupper för att aktivt närvara och få chansen att följa barnens utveckling och nyfikenhet. 

Vi ger barnen den tid projektet behöver. "Hålla i och hålla ut"

Vi utmanar barnen vidare i projektet genom att tillföra/byta ut material, genom samarbetsövningar & motoriska utmaningar både i innemiljö som ute på gården och i skogen.

Projektets inriktning styrs av barnens nyfikenhet.

 

Dokumentation:

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och ett reflektionsverktyg där vi planerar, utvärderar, analyserar och planerar vidare.

Vid reflektionsmöten utgår vi från olika former av dokumentation - barnens egna reflektioner, våra anteckningar, filmer och bilder.

Barnens processer visar vi på Unikum, som väggdokumentation och i deras lärpärmar. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: