👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2017-10-20 09:50 i Pysslingen Förskolor Maria Ro Pysslingen
Här skriver ni vilket projekt som arbetas med!
Förskola
Vad händer under årstiderna?

Innehåll

Vad jobbar vi med?

* Vad händer under årstiderna, hösten, vintern, våren och sommaren? 

 •  Naturen, vad händer under de olika skiftningarna;

          - Vad gör djuren?

          - Vad händer med växterna och träden?

 •  Kulturen, vad händer i samhället under de olika årstiderna, vi har olika dagar vi firar och uppmärksammar;

           - Hösten;

             FN- dagen

             Halloween

             Nobeldagen

           -Vintern;

            Advent/Julen

            Lucia

 

Varför jobbar vi med det? Syfte?

Vi vill göra barnen medvetna om vad som sker under de olika årstiderna;

vad sker i naturen,

vad händer i vårt samhälle, varför uppmärksammar vi vissa dagar?

 

Hur kommer vi jobba med det?

 - Vi kommer att vara ute i vår närmiljö.

 - Vi kommer att läsa sagor.

 - Vi kommer att sjunga

 - Vi kommer att ha diskussionsfrågor.

 - Vi kommer att ha skapande.

 - Vi kommer att göra utflykter.

 

 

Hur gick det? (Fyll i reflektionsfrågorna nedan.)

Vilka förmågor har utvecklats hos barnen?

Vad visade barnen intresse för i aktiviteten/projektet?

Vad har vi sett för behov?

Hur ska vi utmana barnen vidare?

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Bild på träd

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016