👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sakprosa -Tidningstexter

Skapad 2017-10-20 13:59 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ett arbetsområde där vi arbetar med tidningstexter och källkritik.

Innehåll

Syfte och Metod

Syfte

Syftet med momentet är att du ska se och förstå skillanden mellan olika typer/genrer av text och att du ska få tillfälle att öva att skriva texter i olika genrer. Momentet är kopplat till följande mål att sträva mot:

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  
  Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Undervisning

Vi läser och skriver texter inom sakprosagenren. Vi utgår ifrån materialet på Gleerups (Sakprosatexter - TIdningstexter)

Ni arbetar med olika ord och begrepp som är kopplade till sakprosatexter. Arbetar med 7 olika sakprosatexter genom att läsa och se film om dem samt gör egna sammanfattningar som ni sedan presenterar i smågrupper för varandra.

Ni väljer ut en av de sju texttyperna och skriver en egen text enligt den textens språkliga drag och uppbyggnad. Vi avslutar området med att arbeta med källkritik och  trovärdighet på sociala medier och i massmedia idag.

Kopplingar till läroplan

 •  
  Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 •  
  Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
 •  
  Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.

Bedömning och betygskriterier

Följande kommer att bedömas

 • din förmåga att kunna skilja olika genrer åt och att kunna redogöra för dessa

 • din förmåga att kunna skriva i olika genrer

 • din förmåga att kunna tillämpa skriftspråkets regler och normer

Matriser

Sv
Svenska 7-9, Sakprosa

Nivå 1
På väg mot E
Nivå 2
E
Nivå 3
D
Ny nivå
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Läsa
textförståelse
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Skriva
sammanfatta andra texter
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Skriva
anpassning av text
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Responsarbete
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Språkbruk
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Studieteknik/ Använda källor

Nivå 1
På väg mot E
Nivå 2
E
Nivå 3
D
Ny nivå
C
Ny nivå
B
Ny nivå
A
Skriva
informationshantering
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.