👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning åk 1

Skapad 2017-10-20 14:47 i Hälsinggårdsskolan F-6 Falun
Kopiera mallen och gör din egen planering. Kopplat till önskade ämnen. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att jobba med läsning, både enskilt och tillsammans. Vi kommer att jobba med läsfixarna-Spågumman, Detektiven, Konstnären, Fråge Apan och Cowboyen för att du ska lära dig strategier för att få en god förståelse av det du läser.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att: 

 • Sv
  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 Centralt innehåll

 • Sv 1-3
  Läsa och skriva: Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala: Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Berättande texter och sakprosatexter: Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 

Mål

När vi avslutar arbetsområdet ska du kunna:

 • läsa enkla texter med flyt
 • förutspå vad som kommer att hända i olika texter
 • reda ut oklarheter som kan uppstå när du läser
 • måla inre bilder av det du läser
 • svara på frågor " på-mellan-bortom raderna"
 • sammanfatta vad du läst

Arbetssätt

Du kommer att:

 • arbeta med alla bokstäver i alfabetet så att du blir säkra på hur de låter
 • träna på att ljuda samman bokstäver till ord
 • läsa texter/böcker på din nivå
 • lyssna på högläsning och då kommer vi jobba med läsfixarna - Spågumman, Detektiven, Konstnären, Fråge apan, Cowboyen 

Bedömning

Bedömningen kommer att ske vid genomgångar, vid eget arbete med textläsning, genom besvarande av frågor kring texter du läst samt genom diskussioner i samband med högläsning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1