👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, GTLU, Saltkråkan, Språk

Skapad 2017-10-20 16:12 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Analys och reflektion kring fokusområde kring Pedagogiska årshjulet. Vilket fokusområde utvärderas?_____________________

Innehåll

Det här har vi GJORT. Uppfylldes målen?  

Vi har två olika läsgrupper med boksamtal

arbetat med bokstäver med hjälp av kaplastavar

arbetat med rim och ramsor

Sångsamlingar

använder oss en del av TAKK och bildstöd

vi har suttit mycket med barnen där vi tränat på penngreppet och på bokstäver

 

 

Det här har vi TÄNKT        

Att barnen ska få erfara flera olika sätt att uttrycka sig på ett lustfyllt sätt

Det här har vi LÄRT. Skriv om sådant som ni inte visste förut eller om sådant som ni nu förstår på ett annat sätt. Vad har vi lärt oss på köpet? .

Positivt att dela upp barnen i olika läsgrupper, inte efter ålder utan efter intress

Detta har barnen UTVECKLAT. Reflektera över och få syn på vårt eget och barnens lärande. Vad har barnen lärt sig? Fundera över hur vi kan ta till vara dessa insikter, tankar och idéer och låta dem bli utgångspunkt för det fortsatta arbetet.