Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 4-5

Skapad 2017-10-21 12:36 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är viktigt för att vi ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv när vi växer upp har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Rörelse

Genom lektioner både inomhus och utomhus (i idrottshallen, på skolgården och i vår närmiljö) kommer du att träna din rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter. Du kommer även att delta i danser och i rörelser som görs till musik.

En eller två gånger per läsår är vi i simhallen och har idrottslektionen där. Du kommer att få lära dig om hur du kan använda hjälpredskap för att kunna hjälpa någon som är i en nödsituation vid vatten under olika årstider. När vi är i simhallen visar du dina kunskaper praktiskt.

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kombinera de motoriska grundformerna i olika aktiviteter, (Ex. att springa OCH studsa en boll).
 • Din förmåga att delta och anpassa dina rörelser så att de passar till aktiviteten, (Ex. att röra på dig så att det är möjligt att passa till dig vid lagbollspel, göra en lagom hård passning eller att ta i lagom hårt med kroppen).
 • Din förmåga att anpassa dina rörelser i danser och rörelseaktiviteter så att de passar till musikens takt och rytm.
 • Din förmåga att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
 • Att du kan rädda en kompis med hjälpredskap i simhallen och att du kan förklara hur du ska göra för att rädda någon vid vatten under vintertid.

 

Friluftsliv och utevistelse

Du kommer att lära dig att orientera med hjälp av kartor. Ju äldre du blir, desto fler moment kommer in i undervisningen, så som t.ex. att du ska få lära dig om hur en kompass fungerar och hur den kan hjälpa dig att passa kartan efter verkligheten. Vi orienterar på skolgården, men provar även på våra närmiljöer i Jordbodalen och Ramlösa Brunnspark.

Vi repeterar också Allemansrätten och fördjupar oss i den så att du känner till vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i naturen. Vid några lektionstillfällen kommer du att få prova på aktiviteter som hör till friluftsliv. Under alla lektioner utomhus visar du att du kan följa Allemansrättens regler. 

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna delta i aktiviteter i utemiljön under olika förhållanden, så som under olika årstider.
 • Din förmåga att kunna anpassa dig till Allemansrättens regler när vi är i naturen, samt kunna uppge dina rättigheter och skyldigheter enligt den.
 • Din förmåga att kunna orientera med hjälp av kartor i din närmiljö.

 

Hälsa och livsstil

Undervisningen i hälsa och livsstil innebär bland annat att du kommer att lära dig vad olika slags träningsformer (så som t.ex. konditionsträning) kan ha för effekter på din hälsa, både din fysiska hälsa och hur du mår inom dig (psykiska hälsa). 

Du kommer att få träna på att använda passande ord för att kunna beskriva känslan du har i kroppen efter eller under en aktivitet. 

Vad som är viktigt att tänka på för att försöka undvika skador kommer du också att få lära dig. 

Vad bedöms?

 • Din förmåga att kunna skriva och/eller prata om de fysiska aktiviteter som du varit med om
 • Din förmåga att kunna diskutera hur olika aktiviteter hänger ihop med hälsa
 • Din förmåga att kunna beskriva hur man kan förebygga skador

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 4-5

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Anpassa rörelser
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du anpassar dina rörelser ganska bra till de aktiviteter vi gör. Det vill säga: Du rör dig med ganska bra rytm och balans. Du rör dig med långsamma och lite stela rörelser och har svårt med rörelseövergångar. Du är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra en rörelse. Du rör dig mindre ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats
Du anpassar dina rörelser bra till de aktiviteter vi gör. Det vill säga: Du rör dig med bra rytm och balans. Du rör dig med vana och bestämda rörelser med säkra rörelseövergångar. Du rör dig utan tvekan och rörelsen kan upprepas med likartat resultat. Du rör dig till övervägande ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats.
Du anpassar dina rörelser mycket bra till de aktiviteter vi gör. Det vill säga: Du rör dig med mycket bra rytm, precision och balans. Du kan utmana dina motoriska färdigheter. Du rör dig med god vana och säkra avspända konsekventa rörelser med flyt och säkerhet i rörelseövergångar. Du gör rörelsen målmedvetet utan tvekan och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat. Du rör dig ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats.
Delta
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du deltar till viss del i aktiviteter och följer de flesta regler. Du klarar av att växla roller och accepterar t.ex. när du blir tagen i lekar. Du är delaktig och medverkar till viss del så att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett begränsat samspel/lagspel med andra personer.
Du deltar aktivt i aktiviteter och följer regler. Du kan växla roll och accepterar på ett smidigt och naturligt sätt när du t.ex. blir tagen i lekar. Du är delaktig och väljer strategier/sätt att handla som medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i samspel/lagspel med andra personer.
Du deltar mycket aktivt i aktiviteter och att följa regler är självklart för dig. Du kan växla roll och accepterar på ett smidigt och naturligt sätt när du t.ex. blir tagen i lekar. Du är delaktig i olika lek-/ spelfaser och väljer effektiva strategier/sätt att handla som i hög grad medverkar till att leken/spelet når sitt syfte. Du deltar i ett utvecklat samspel/lagspel med andra personer.
Takt och rytm
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du deltar och kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken. Du kan de flesta stegen och rörelserna. Du behöver hjälp att hitta och komma i rätt takt.
Du deltar och kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken. Du kan stegen och rörelserna. Du håller dig i takt under större delen av dansen.
Du deltar och kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken. Du kan stegen och rörelserna, och får ibland till dem med stil, känsla och precision. Du håller dig i takt under hela dansen och hittar tillbaka till rätt takt om du kommer av dig.
Samtala om aktivitet, hälsa och förmåga
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan enkelt förklara vad du har övat på. Du samtalar om dina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av några passande ord och begrepp. Du kan ge enkla exempel och motiverar sparsamt dina åsikter och tankar. Du för ett ganska bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Du kan förklara vad du har övat på. Du samtalar om dina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av passande ord och begrepp. Du kan ge utvecklade exempel och motivera dina åsikter. Du för ett bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Du kan utförligt förklara vad du har övat på. Du samtalar om dina upplevelser av aktiviteterna med hjälp av viktiga ord och begrepp. Du kan ge välutvecklade exempel och motivera dina åsikter med hjälp av passande argument och för ett mycket bra samtal om hur aktiviteterna kan påverka hälsan (fysiskt, psykiskt och socialt) och den fysiska förmågan.
Anpassa aktiviteter ute
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till plats och allemansrätten. Det vill säga: Du deltar i uteaktiviteter och kan använda din kroppskontroll för att anpassa dig själv och din kropp till olika underlag på ett ganska bra sätt. Du känner till Allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till plats och allemansrätten. Det vill säga: Du deltar aktivt i uteaktiviteter och kan använda din kroppskontroll för att anpassa dig själv och din kropp till olika underlag på ett bra sätt. Du kan ge ett par exempel på dina rättigheter och skyldigheter i naturen enligt Allemansrätten.
Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till plats och allemansrätten. Det vill säga: Du deltar mycket aktivt i uteaktiviteter och kan använda din kroppskontroll för att anpassa dig själv och din kropp till olika underlag på ett mycket bra sätt. Du kan ge flera exempel på dina rättigheter och skyldigheter i naturen enligt Allemansrätten.
Orientera sig
 • Idh
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan orientera ganska bra i en känd miljö med hjälp av en karta. Det vill säga: Du läser av och förstår en del kartsymboler. Du förstår hur kartan är uppbyggd och vet ibland hur du ska göra för att passa den så att den stämmer med verkligheten. Du hittar nästan alla kontroller när du orienterar.
Du kan orientera bra i en känd miljö med hjälp av en karta. Det vill säga: Du läser av och förstår de flesta kartsymboler. Du förstår hur kartan är uppbyggd och vet för det mesta hur du ska göra för att passa den så att den stämmer med verkligheten. Du hittar alla kontroller när du orienterar.
Du kan orientera mycket bra i känd miljö med hjälp av en karta. Det vill säga: Du läser av och förstår kartsymboler. Du förstår hur kartan är uppbyggd och vet hur du ska göra för att passa den så att den stämmer med verkligheten. Du hittar med lätthet alla kontroller när du orienterar.
Förebygga skador
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det vill säga: Du kan på ett enkelt sätt beskriva hur man förebygger så att man inte skadar sig själv eller andra vid lek, spel och idrott genom att ge enkla exempel från situationer du känner till väl.
Du kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det vill säga: Du kan beskriva hur man förebygger så att man att inte skadar sig själv eller andra vid lek, spel och idrott i kända situationer. Du ger enkla exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Det vill säga: Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur man förebygger så att man inte skadar sig själv eller andra vid lek, spel och idrott. Du använder dina kunskaper och erfarenheter även i nya situationer. Du ger exempel och förklarar kopplingen mellan det man gör och skaderisken eller varför det hindrar att man skadar sig.
Simning
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituationer vid vatten
 • Idh
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  4-6
 • Idh  E 6
Du har inte riktigt nått nivå 1. Kämpa på!
Du kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider. Det vill säga: Du kan beskriva hur man hjälper någon i en nödsituation vid vatten med hjälp av livboj och förlängda armen. Du har provat på att simma med livboj och bogserat kamrat i vatten Du har provat på att lägga en kamrat i stabilt sidoläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: