👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO: Geografi - Europa (ÅK 5) HT-17

Skapad 2017-10-22 00:34 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är en planering för arbetsområdet Norden och övriga Europa i ämnena geografi, samhällskunskap och svenska.
Grundskola 5 Svenska SO (år 1-3) Geografi
I det här temat kommer du få lära dig om vår världsdel Europa, dess natur, länder, berg och floder.

Innehåll

Mål

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få:

* läsa faktatexter och enskilt/i grupp söka och formulera svar på frågor på texterna.

* arbeta med instuderingsfrågor.

* delta i genomgångar, samtal och diskussioner.

* se filmer.

* arbeta med Atlasen och blindkartor.

* göra skriftliga läxförhör och prov.

* söka, jämföra och sammanställa information från flera olika källor (faktaböcker, uppslagsverk, Internet m m ).

*  göra ett enskilt arbete om några länder i Europa innehålla både text och bilder.

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag kommer att bedöma:

* din förmåga att söka, jämföra, och välja ut information från kartor, böcker och andra källor.

* din förmåga att sammanställa informationen till ett skriftligt digitalt arbete, som innehåller både text och bilder.

* din förmåga att redovisa arbetet muntligt.

* din förmåga att visa dina kunskaper genom att aktivt delta i genomgångar, samtal, diskussioner och skriftliga uppgifter. 

* din förmåga att använda geografiska begrepp.

* dina kunskaper i namngeografi.

* dina faktakunskaper om Europa.

Bedömning kommer att ske genom:

* observationer under lektionerna beträffande ditt deltagande i det muntliga under lektionerna samt hur du utför dina skriftliga uppgifter.

* skriftliga läxförhör på namngeografi.

* bedömning av ditt enskilda skriftliga arbete om länder i Europa.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv SO Ge
Europa åk 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Natur och kulturlandskap
 • Ge  E 6
 • Ge  E 6
Känner till några olika typer av natur som finns i Europa. t ex fjällbygd och kustområde.
Kan utmärkande drag för några olika naturtyper i Europa t ex fjällbygd och kustområde.
Kan de utmärkande dragen för de olika naturtyperna i Europa t ex fjällbygd och kustområde och hur dessa har kommit till och vilka konsekvenser dessa får för människan.
Geografiska ord och begrepp
 • Ge  E 6
Du känner till några geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt. t.ex. klimat och naturtillgång
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt. t.ex. klimat och naturtillgång
Du känner till flera geografiska namn och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt. t.ex. klimat och naturtillgång
Namngeografi
 • Ge  E 6
Du har vissa grundläggande kunskaper om Europas namngeografi: länder huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Du har relativt goda kunskaper Europas namngeografi: länder huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Du har goda kunskaper Europas namngeografi: länder huvudstäder, berg och vatten i Europa.
Kartkunskap
 • Ge  E 6
Kan använda några av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar vid faktasökande.
Kan använda flera av kartbokens rutsystem, kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler som olika delar och i vissa delar som en helhet vid faktasökande.
Kan använda de flesta av kartbokens rutsystem, olika typer av kartor och deras uppbyggnad med färger och symboler som en helhet vid faktasökande.
Diskussioner
 • Sv  E 6
Du visar dina kunskaper genom att ibland deltaga i samtal och diskussioner under lektioner.
Du visar dina kunskaper genom att relativt ofta deltaga i samtal och diskussioner under lektioner.
Du visar dina kunskaper genom att ofta deltaga i samtal och diskussioner under lektioner. Du för diskussionerna framåt.