👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lappteknik

Skapad 2017-10-22 10:47 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Grundskola 5 Slöjd
LAPPTEKNIK är en utbred sömnadsteknik som finns i många olika varianter på många ställen i världen. Din uppgift är att sy ihop 12 kvadrater efter egen formgivning. Sedan använder du din färdiga lappteknik som ryggstöd på din solstol som du bygger på träslöjden.

Innehåll

I denna uppgift skall du träna dig mer på att...

...jobba med formgivning och göra medvetna val kring slöjdarbetets utseende
...använda symaskinen
...använda strykjärn, pressa och stryka
...använda tygsax, klippa noga
...använda slöjdord och begrepp 

... förstå och följa arbetsbeskrivning

...urvärdera ditt arbete

Uppgift:

Formge och sy lappteknik som sedan används till att göra ett ryggstöd till solstolen.

 1. Välj bland enfärgade och mönstrade lakanstyg och gör minst två olika förslag till hur lapptekniken kan se ut. 
 2. Välj ett av förslagen att jobba vidare m
 3. Rita av och klipp ut 12 kvadrater i de tyger som du valt, använd färdig mall.
 4. Pressa fast rutorna på mellanlägg.
 5. Sy lapptekniken på symaskin med hjälp av instruktioner.
 6. Använd den färdiga lapptekniken till att klippa ut ett bakstycke.
 7. Sy ihop din ryggstödet med hjälp av en arbetsbeskrivning.
 8. Gör en utvärdering av hur arbetet gått och vad du lärt dig. 

 

Jag kommer att bedöma hur du

 • bidrar med idéer till egen formgivning
 • använder aktuella redskap och symaskinen 
 • kan driva ditt arbetet framåt med hjälp av olika instruktioner
 • deltar i samtal kring färg form och material
 • kan reflektera kring ditt färdiga arbete och vad du lärt dig

Uppgifter

 • Ryggstöd i lappteknik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris Slöjd åk5

Kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa slöjdföremål
Textil
Du kan formge enklare figurer och föremål utan direkta detaljer. Du kan formge slöjdalster i olika tekniker. Du gör två mindre arbeten per termin. (påse, pennfodral).
Du kan formge figurer och föremål med vissa detaljer och använda (blanda) olika tekniker. Du gör två eller fler lite större arbeten per termin. (linne, shorts).
Du kan formge figurer och föremål med välarbetade detaljer och blandar olika tekniker för att få egen design. (t-shirt med tryck, luvtröja, väska med fack).
Trä- och metall
Du kan framställa några enkla föremål med olika tekniker med stöd av läraren. Du gör två arbeten per termin som du redovisar.
Du kan delvis självständigt framställa några slöjdföremål med olika tekniker. Du redovisar minst två arbeten per termin.
Du kan i stort sett självständigt framställa några olika slöjdföremål med olika tekniker. Du redovisar minst två arbeten varje termin.
Använda handverktyg, redskap och maskiner
Textil
Du kan hantera symaskinen och har provat på någon garnteknik (stickning/virkning). Eleven klarar hjälpligt att sy för hand.
Du klarar att hantera symaskinen själv, dvs byta tråd, spola undertråd och ställa in olika sömmar. Du har provat på någon garnteknik med gott resultat. Du kan sy för hand.
Du klarar väl av symaskinen självständigt och kan också välja och ställa in olika sömmar. Du provar någon garnteknik med gott resultat. Du kan självständigt sy för hand.
Trä- och metall
Du kan använda de vanligaste redskapen och verktygen med stöd av läraren. Du har provat någon lite mer avancerad teknik som till exempel att svarva eller luffarslöjd.
Du kan delvis självständigt välja mellan olika tekniker och redskap. Du har provat någon mer avancerad teknik såsom svarvning eller luffarslöjd med gott resultat.
Du klarar av att på egen hand välja mellan olika verktyg och tekniker beroende på vad som passar. Du provar en något mer avancerad teknik med gott resultat.
Välja tillvägagångssätt och motivera sina val
Textil samt trä- och metall
Du behöver stöd under arbetets gång för att komma vidare.
Du väljer tillsammans med läraren hur arbetet ska läggas upp.
Du planerar självständigt ditt arbete.
Utveckla idéer
Textil samt trä- och metall
Du gör ett likadant arbete som exemplet som läraren visar.
Du gör ett arbete som har grund i exemplet som läraren visar men med egna inslag.
Du gör ett arbete som eleven själv hittar inspiration till.
Formulera och välja handlingsalternativ
Textil samt trä- och metall
Du kollar alltid med läraren vad hen ska göra som nästa steg.
Du har förslag på vad nästa steg i arbetsordningen är.
Du arbetar självständigt och kan berätta varför du gjort som du gjort.
Ge omdömen om arbetsinsats
Textil samt trä- och metall
Du använder ord som fint, bra, det behövs, när du berättar hur du arbetat.
Du kan berätta lite mer om arbetsgången och varför det blev som det blev.
Du kan utförligt berätta om din arbetsinsats. Du kan också dra paralleller mellan arbetsinsats och resultat.
Tolka slöjdföremåls uttryck samt resonera om symboler, färg, form och material
Textil samt trä- och metall
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.
Behandlas i högre årskurser.