Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete - Energi - Effekt åk 9 period 2

Skapad 2017-10-22 11:06 i Nannaskolan Uppsala
Mekanisk arbete energi och effekt. Elektrisk energi och effekt. Energiformer och energikällor.
Grundskola 9 Fysik
Inom detta arbetsområde kommer vi att jobba med begrepp som arbete, energi och effekt. Både mekanisk och elektrisk. Vi kommer också att prata om energiformer och olika energikällor.

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

- Repetera de enkla maskinerna.
- Veta vad som menas med fysikaliskt arbete.
- Känna till mekanikens gyllene regel och vad den innebär.
- Veta att energi är lagrat arbete.
- Kunna skilja på mekanisk och elektrisk effekt och hur man räknar på detta i vardagliga sammanhang.
- Känna till hur energin från solen flödar genom naturen och samhället samt hur den omvandlas mellan olika energiformer.
- Kunna förklara energiprincipen.
- Veta vad som skiljer förnybara energikällor från icke förnybara energikällor.

Bedömningsuppgifter:

- Prov (testar förmågan att använda begrepp för att beskriva och förklara fysikaliska samband)
- Skriftlig uppgift (testar förmågan att kommunicera och ta ställning)

Sidor i fysikboken:
Kapitel 9: s. 250-266 (168-178)
Kapitel 11:1: s. 304-309 (202-206)
(Sidor inom parentes hänvisar till lightboken.)

Uppgifter

 • Power point

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
  Fy  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  C 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
  Fy  C 9
 • Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Fy  A 9

Matriser

Fy
Prov Arbete - Energi - Effekt vers 2

Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Uppgift 1 Storheter och enheter
Uppgift 2 Enkla maskiner
Uppgift 2 Enkla maskiner
Uppgift 3 Fysikaliskt arbete
Uppgift 3 Fysikaliskt arbete
Uppgift 4 Fysikaliskt arbete och effekt
Uppgift 4 Fysikaliskt arbete och effekt
Uppgift 5 Mekanisk energi
Uppgift 5 Mekanisk energi
Uppgift 5 Mekanisk energi
Uppgift 6 Elektrisk energi och effekt
Uppgift 6 Elektrisk energi och effekt
Uppgift 6 Elektrisk energi och effekt
Uppgift 7 Vridmoment
Uppgift 7 Vridmoment
Uppgift 7 Vridmoment
Uppgift 8 Fysikaliskt arbete
Uppgift 8 Fysikaliskt arbete
Uppgift 8 Fysikaliskt arbete
Uppgift 9 Verkningsgrad
Uppgift 10 Energiprincipen
Uppgift 10 Energiprincipen
Uppgift 10 Energiprincipen
Uppgift 11 Energiomvandlingar
Uppgift 11 Energiomvandlingar
Uppgift 12 Energikvalitet
Uppgift 12 Energikvalitet
Uppgift 13 Energiformer
Uppgift 13 Energiformer

Fy
Sammanfattande matris för arbetsområdet Arbete - Energi - Effekt (prov, skriftlig uppgift)

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för energi, teknik, miljö och samhälle

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skriftlig uppgift
Samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Skriftlig uppgift
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Prov
Ha kunskaper om fysikaliska sammanhang och använda fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Prov
Resonera om fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Skriftlig uppgift
Resonera om hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: