👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2017-10-22 14:32 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

Målet:

Att kunna:

 • använda olika begrepp inom arbetsområdet som bråk, täljare, nämnare, bråkstreckandel m.fl.
 • koppla ett bråk till en figur.
 • jämföra och storleksordna bråk.
 • skriva om ett bråk till blandad form och från blandad form till bråk.
 • förlänga och förkorta bråk.
 • addera och subtrahera bråk både med gemensam nämnare.
 • beräkna hur stor del av en summa ett bråk representerar.
 • lösa problemuppgifter som innehåller olika typer av bråk.

Uppgifter:

Du kommer att få arbeta med uppgifter som handlar om att:

 • koppla olika bråk till olika figurer.
 • jämföra olika bråk.
 • förlänga och förkorta bråk.
 • addera och subtrahera bråk.
 • skriva om bråk till blandad form och tillbaka igen.
 • beräkna ett bråks värde av en totalsumma.
 • utföra enklare multiplikationer med huvudräkning och uppställning.
 • utföra enklare divisioner med huvudräkning och uppställning.
 • välja strategier vid problemlösning.

Arbetsformer:

Vi kommer bland annat att ha:

 • gemensamma genomgångar med tillhörande arbetsuppgifter.
 • enskilda arbetsuppgifter.
 • arbetsuppgifter att göra i par eller grupp.
 • lärarledda diskussioner.
 • gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Bråk

Rubrik 1

Träna mera
Godkända resultat
Väl godkända resultat
Visuell presentation av bråk:
Du kan se sambandet mellan en figur och ett bråk och avgöra hur stor del av det hela som figuren visar.
Du behöver träna mer på att se sambandet mellan en figur och ett bråk.
Du har visat att du kan se ett samband mellan en visuell presentation och ett bråk. Du kan läsa av olika figurer och presentera i form av ett bråk.
Jämföra och ordna bråk:
Du kan jämföra olika bråk och avgöra hur stora de är i förhållande till varandra. Du kan ordna olika bråk efter storlek.
Du behöver träna mer på att jämföra olika bråk och på att se hur de förhåller sig till varandra.
Du har visat att du i klarar av att jämföra och ordna olika bråk efter storlek.
Bråk och blandad form:
Du klarar av att skriva om ett bråk till blandad form. Du klarar av att skriva om ett tal i blandad form till bråk.
Du behöver träna mer på att skriva om bråktal och tal i blandad form.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att skriva om bråktal till blandad form och från blandad form till bråk.
Förlänga och förkorta bråk:
Du klarar av att förlänga bråk genom att multiplicera både täljare och nämnare. Du klarar av att förkorta bråk genom att dividera både täljare och nämnare.
Du behöver träna mer på att förlänga och förkorta olika bråk.
Du har visat att du i klarar av att använda metoderna förlänga och förkorta bråk för att få fram ett nytt bråk med samma värde.
Addera och subtrahera bråk:
Du klarar av att både addera och subtrahera olika bråktal.
Du behöver träna mer på att addera och subtrahera bråk.
Du har visat att du klarar av att addera bråk med en gemensam nämnare. Du har visat att du klarar av att subtrahera bråk med en gemensam nämnare.
Del av det hela:
Du klarar av att beräkna ett bråks värde från en totalsumma.
Du behöver träna mer på att ta ut ett bråks värde från en totalsumma.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att beräkna värdet av ett bråk från en jämn, mindre totalsumma.
Problemlösning med bråk.
Du klarar av att lösa problem som innehåller bråk.
Du behöver träna mer på att lösa problem som innehåller bråk.
Du har visat att du i huvudsak klarar av att lösa problemuppgifter som innehåller bråk.