Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Floder, berg, sjöar och vattenfall i Bosnien

Skapad 2017-10-22 14:43 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Genom modersmålsundervisningen under detta läsår eleverna ska utveckla sina kunskaper om alla viktiga städer i hemlandet Bosnien och Hercegovina. De ska hitta informationer från lärare, i boken ”Älskade hemland (Berg och Vatten)”, på Internet, YouTube och föräldrar. Genom temabaserade uppgifter som öppnar upp för diskussion eleverna ska få möjlighet att träffa andra områden inom tradition och kultur samt ge de en chans att förbättra den muntliga aspekten av språket. Med hjälp av visa översätningar, diskussioner och eget arbete, eleverna ska jämföra bosniska och svenska berg, sjö och flod samt gynna en aktiv tvåspråkighet. Under läsåret ska eleverna arbeta med flera andra temaområden också (grammatik, litteratur, muntliga och skriftliga övningar) och den här planeringen är bara en del arbete i undervisningen.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplan

 

 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden

 • lässtrategier för att förstå och tolka fakta texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll

 • muntligt berättande för olika mottagare

 • traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 • dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap

 • eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.

   

  SYFTE

 

 • Undervisningen i ämnet geografi (bosniska berg, sjöar, flod osv.) ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram samt ett rimligt medvetande.

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och kunna göra jämförelser mellan olika platser/länder, regioner och levnadsvillkor i Bosnien och Hercegovina.

 • Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn- läges- och storleksrelationer så att de kan orientera sig och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnadsvillkor. På så sätt ska eleverna ges möjlighet att se bosniska berg och vatten ur ett helhetsperspektiv.

  KONKRETA MÅL:

  Eleverna ska lära sig:

 

 • kunna på en karta över Bosnien och Hercegovina visa var de viktiga flod, berg, sjöar och vattenfall ligger.

 • veta hur många underbara turistiska platser finns hela hemlandet

 • kunna placera ut olika delar över Bosnien och Hercegovina på en karta.

 • kunna jämföra Sveriges flod, berg och sjöar med bosniska flod, berg och sjöar

 • kunna landets seder, högtider, kultur och traditioner.

   

  INNEHÅLL:

  Under läsåret jobbar vi med Bosnisk Geografi (viktiga flod, berg, sjöar och vattenfall i hela Bosnien och Hercegovina: Federation, Republik Srpska och Distrikt Brčko). 

  Vi studerar viktigaste geografiska termer, kartan över Bosnien och Hercegovina (vad ligger flod, berg, sjöar och vattenfall), vägar och kommunikation.  

  Eleverna lär sig om olika naturtyper, klimat och hur det påverkar levnadsförhållandena på olika delar i landet.

  Vi tittar på befolkningstätheten och varför den ser så olika ut i olika delar.

  Vi lär oss om visa traditioner, vanor, högtider, ekonomi, religioner, turistiska platser osv.

  Vi funderar på hur människans ingrepp i naturen påverkar livet för människor, växter och djur i Bosnien och Hercegovina.

  Vi jämför svenska och bosniska floder, berg, sjöar och vattenfall.

   

  ARBETSSÄTT:

  Eleverna läser om varje flod, berg, sjö och vattenfall i boken Älskade hemland (Berg och Vatten)”, och hitta primära informationer.

  Efter text om varje flod, sjö, berg och vattenfall finns i boken visa uppgifter som eleverna behöver uppfylla (svara på frågorna, hitta mer informationer på internet, titta dokumentära filmer osv.).

  Gemensamma genomgångar med undervisningssamtal.

  Eleverna jobbar enskilt och i arbetsblad som de skaffar på datorn, som handlar om de olika floder, berg, sjöar och vattenfall.

  Vi lär oss hur vi läser kartan över Bosnien och Hercegovina.

  Eleverna gör minst ett eget arbete (presentation) om någon flod, berg, sjö och vattenfall som de specialstuderar. Elever använder olika källor i de egna arbetena och granskar kritiskt källornas trovärdighet. De presenterar sitt arbete framför gruppen och svara på frågorna.

   

  BEDÖMNING: 

  Jag valde att arbeta med en formativ bedömning eftersom vi vet att det ökar motivationen hos elever, stärker relationen mellan elever och lärare och fårbättra elevernas kunskapsresultat. Jag ändrade och utvecklade rättningen av elevernas arbete genom att i stället får att bara rätta felen, ge kommentarer eller muntliga och skriftliga feedback. Att ge elever kvalitativ feedback är viktigt får att eleverna ska förstå hur de ska gå vidare i sitt lärande.

  I kommentaren till eleven ska finnas med vad som har gjorts bra, vad som måste förbättras och ge vägledning i hur det kan göras. Jag skrev kommentarer på elevernas arbete under lektionerna. Eleverna lämnade till mig sina texter som hade skrivit individuellt. Jag upplevde att grupparbete, återkoppling och kommentarer var positiva och jag såg att eleverna satte i mindre grupper och formulerade sin förståelse. Kamrat och själv bedömning ockblev ett viktigt verktyg får dettaEleverna var nöjda att de fick återkopling från läraren och från kamraterna.

  Under arbetes gång bedömas också elevens muntliga engagemang på lektionerna, förmåga att lyssna och dra slutsatser, skriftliga prestationer, arbete med städer och skriftliga arbete.

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: