Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation "Min förebild"

Skapad 2017-10-23 12:37 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Muntlig presentation av en förebild. Arbetsprocess och kunskapsmatris.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att jobba med att göra muntliga presentationer. din uppgift är att presentera en av dina förebilder i grupp (ca fem elever i varje). Du får gärna använda hjälpmedel som PowerPoint, tavlan, bilder eller något klipp.

Innehåll

I din presentation ska följande ingå:

 • motivera valet av förebild (varför valde du just honom/henne?)
 • kort information om förebildens liv
 • hur länge har du haft personen som förebild?
 • på vilket sätt har personen påverkat dig?
 • vad är det som gör honom/henne värd att se upp till och ta efter?
 • hur ska vi vara för att vara bra förebilder för andra människor enligt dig?
Arbetsprocessen:

Skriv ihop ditt manus som du utgår ifrån när du har din presentation. Du behöver inte lämna in något skriftligt. Försök göra din presentation så bra och intressant som möjligt för dina klasskamrater. 

 1. Sök information om din förebild.

 2. Börja skriv ditt talmanus.

 3. Respons på talmanus. 

 4. Genomföra presentationen.

 5. Utvärdering av arbetsmomentet.

 

 Jag kommer att bedöma:

Innehåll:

Vad du säger i presentationen, om allt är tydligt, om prsentationen har en röd tråd och en bra struktur, om du kan motivera varför du tycker som du gör.

Kommunikation:

Om du tittar upp när du talar inför gruppen, om du talar tydligt, om du visar engagemang och väcker intresse.

Språk:

Om du använder ord och begrepp som passar mottagarna, vilken språklig nivå du håller.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Samtala & diskutera
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: