Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Multiplikation åk 3

Skapad 2017-10-23 15:25 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik
Vi lär oss sambandet mellan addition och multiplikation, pratar om kommutativa lagen i multiplikation. Vi tränar på att räkna multiplikation och att på se sambandet mellan olika multiplikationstabeller ( t ex 2 och 4)

Innehåll

Konkretisering av mål:

Du ska kunna: 

 • förstå sambandet mellan addition och multiplikation
 • bilda en multiplikation av en addition
 • multiplikationstabellerna 5 och 10
 • multiplicera med 10 och 100
 • bilda multiplikationer samt förstå sambandet mellan multiplikationstabellerna 2 och 4, 4 och 8, 3 och 6 
 • räkna multiplikation med 9 och 7
 • förstå den kommutativa lagen i multiplikation med hjälp av en bild
 • kommutativa lagen - förstå att faktorerna kan byta plats men produkten påverkas inte
 • problemlösning med multiplikation

 

Undervisning

Du kommer att:

 • arbeta i matteboken, arbetsblad och med digitala läromedel
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • ha tillgång till konkret material

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: