Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld och brand

Skapad 2017-10-23 15:39 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 8 Kemi
Elden har alltid fascinerat oss människor. De har hjälpt oss att hålla värmen och laga mat men den har även tagit många liv. Hur lever den, hur kan vi kontrollera den och släcka den?

Innehåll

Mål

• Förstå att eld och eldfarliga ämnen måste hanteras med försiktighet och respekt

• Förstå att eld är en kemisk reaktion med syre

• Kunna vad som krävs för att eld ska uppstå och fortsätta brinna

• Kunna ge exempel på fasta, flytande och gasformiga bränslen

• Kunna skillnaden mellan förbränning av fasta, flytande och gasformiga bränslen

• Kunna vad som menas med flampunkt

• Kunna vad som menas med antändningstemperatur

• Kunna ge exempel på olika sätt att släcka en brand

• Känna till de regler för brandsäkerhet som gäller i skolan och vid laborationer i kemi

• Kunna föreslå rätt brandsläckare för olika typer av bränder

 

Arbetssätt

 • laborationer
 • gruppdiskussion
 • troligen brandövning på 035
 • gemensamma genomgångar och diskussioner

 

Bedömning:

gruppdiskussion som först förbereds enskilt skriftligt

laborationstillfällen och laborationsrapporter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Halmstad Kemi kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: