Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Finska åk 8-9

Skapad 2017-10-23 19:09 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 8 – 9 Modersmål
Finska åk 8-9

Innehåll

Under VT18 kommer vi bl.a. :

 

- Titta på en film kopplad till kursplanen, filmen kommer att på ett eller annat sätt handla om sverigefinnarnas historia och förutsättningar i Sverige

 

- Jobba med olika skrivuppgifter för att ge eleverna möjlighet att utveckla och öva på sina kunskaper i att skriva på finska.

 

- Prata om presidentvalet och presidentens roll i Finland.

 

- Prata om kända sverigefinnar i Sverige.

 

- Jobba med grammatik.

 

 

Jag har också frågat eleverna ifall de har önskemål gällande undervisning och arbetsområden, och det enda de kom på var att de skulle vilja spela Kahoot (frågesport online) oftare, vilket vi kommer att göra. Annars tyckte de att vi ska fortsätta som förr. 

 

 

 

 

 

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att tolka och analysera texter från olika medier.
 • Strategier för skrivande av olika typer av texter med hjälp av deras typiska uppbygg­nad och språkliga drag.
 • Finskans struktur med ordbildning, ords böjningsmönster, ordklasser och satsdelar.
 • Hjälpmedel för informationssökning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

 • Samtal om ämnen som är välbekanta för eleven samt om aktuella händelser, tankar, känslor och åsikter.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
 • Några varieteter av talad  finska.

 

Texter

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas syfte, innehåll och typiska språkliga drag.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna samt andra berättande och poetiska texter med anknytning till sverigefinska och finska traditioner och kulturella uttrycks­former. Skönlitteratur som belyser identitets­- och livsfrågor.

 

Språkbruk

 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
 • Ord och begrepp med anknytning till sverigefinsk och finsk kultur.
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • Sverigefinskan i relation till  finskan i Finland.

 

Sverigefinsk kultur

 • Traditionell och modern sverigefinsk och finsk musik samt andra estetiska uttryck.
 • Finskans ursprung, utveckling och framtid i Sverige. Organisationer som arbetar för att främja språket och sverigefinsk kultur.
 • Några sverigefinska och finska författare och deras verk.
 • Historiska och nutida levnadsvillkor och samhällsfrågor i Finland.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: