Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Stråtjära fsk Lille skutt Normer och värden 17/18

Skapad 2017-10-23 21:42 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. När saker händer i vardagen förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Nuläge

Vi har detta läsår valt att fortsätta arbeta med normer och värden för att kunna erbjuda barnen mer och för att visa barnen hur vi behandlar varandra. Under våren hade vi detta mål även som ett prioriterat mål då barngruppen hade svårigheter med att kommunicera och hade det svårt att sätta sin in i någon annan människas situation. Efter att ha gjort många samarbetsövningar med barnen där de lekt och löst problem etc. tillsammans har vi fått en bra barngrupp med en bra sammanhållning i gruppen. Vi ser stora förbättringar sedan årets början och barnen känns trygga nog att ta emot nya barn i gruppen.

 

Mål

Vi har lagt upp delmål som vi i januari 2018 kommer gå igenom och troligtvis ha nåt. Bl.a. ska vi ha börjat läst "Olika" böckerna och använt handledningarna för samtal med barnen runt etnicitet, funktionsnedsättning m.m.

Förmågor vi vill att barnen ska utveckla:

- visa hänsyn och respektera varandra
- ta ansvar (för kläder, förskolans material och mina kompisar)
- kunna lyssna
- uttrycka sina tankar och åsikter

 

Syfte

Vi vill att barnen ska kunna samarbeta och ha förståelse för andra människors känslor och viljor. Vi vill även att barnen ska kunna förmedla sina åsikter och sina viljor så att vi lärare bl.a. kan lägga upp en verksamhet utefter barnens intressen och nyfikenhet.

Genomförande

Vi fortsätter att lära barnen vilket förhållningssätt vi har mot varandra. Vi arbetar med samarbete och att vara hjälpsamma mot varandra. Vi ska jobba mer med jämlikhet. Lägga extra fokus på våra 2 fokusområden från planen mot diskriminering och lika behandling. 

Vi har delat upp våra prioriterade mål i 3 olika teman som vi därefter kommer att fokusera på ett tema per månad.

Vi har pratat om vikten av att vårat förhållningssätt är a och o. Vi har bestämt att vi ska påminna varandra när vi hör något som är olämpligt. Vi ska försöka minimera prat mellan vuxna. Påminna varandra att prata mer med barnen.

Dokumentation under lärprocessen

Dokumentation kommer ske kontinuerligt under läsårets gång på unikum och som reflektioner i arbetsplanen.

Ansvar

Vi pedagoger på Lille skutt har ett gemensamt ansvar för att uppnå dessa mål tillsammans med barnen.

Uppföljning

Vi kommer att göra en uppföljning i januari 2018 där vi kollar igenom om vi nåt våra delmål.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: