Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nicke nyfiken NF Barns inflytande 2017

Skapad 2017-10-24 11:00 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Planerade insatser

Lyssna på barnens olika tanka, enligt Reggio Emilias teorier kring hundraspråklighet. 

Vi vill fortsätta utforska bokstävernas värld och utveckla barns inflytande kring projekt i vardagen

Vi har skapat en miljö som förändras efter gruppens behov och intresse. Material ska vara åskådligt och lättillgängligt för barnen.

 

 

 

Göra barnen mer delaktiga i dokumentationen/reflektionsprocessen.

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker...för att"

Barnen upplever att deras åsikter tas på allvar och att de har ett reellt inflytande över verksamhetens innehåll.

Vi har utgått från barnens intresse. Det var väldigt många barn som visade ett stort intresse för bokstäver och att skriva sitt namn.Det växte fram som ett projekt Vi gick ut med barnen på bokstavsjakt i vårt närområde  för att se om de kunde hitta bokstäver i naturen. De hittade pinnar som

såg ut som en bokstav.Barnen var väldigt ivriga och de hittade pinnar som såg ut som Y,I,C,V och T. På så sett fick vi även in grön flagg i detta projekt. De hittade även stenar och kastanjer som de skrev sina namn med.

Vi har gjort en bokstavshörna där barnen kan träna på att skriva. Vi hänger upp foto från vår bokstavsjakt på avdelningen så barnen kan reflektera och prata med varandra.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: