Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5A kap 1 Tal i decimalform.

Skapad 2017-10-24 13:48 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 5 Matematik
I det här arbetsområdet kommer du att utveckla dina kunskaper om decimaltal. Du ska se samband mellan tiondelar, hundradelar och tusendelar. Ange platsvärden, jämföra storlek, placera ut på tallinjer.

Innehåll

Arbetsområdet

Vi kommer att arbeta med tal i decimalform. Talsorter som är nya för oss i detta området är tiondelar, hundradelar och tusendelar. Vi kommer att träna på att ange platsvärden, lära oss att jämföra storlek och att placera ut på tallinjen.

 

 

 

Så här ska du få jobba!

 - Gemensamma genomgångar.

 - Diskutera både parvis och i helklass.

 - Arbeta i Koll på matematik.

 - Bingel, Edqu och andra övningar på datorn.

Så här blir du bedömd.

Genom att:

  - Aktivt delta i det dagliga arbetet på lektionerna.

 - Vara delaktig i muntliga diskussioner och resonemang.

 - Göra test efter kapitlet.

Matriser

Ma
Matematik år 4-6

Problemlösning

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Beskriva tillvägagångssätt
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt.
Resonera kring rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen.

Begrepp och uttrycksformer (matematiskt språk)

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Känna till matematiska begrepp
talsort, tiondel, hundradel, tusendel, positionssystem
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använde dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använde dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använde dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva matematiska begrepp
Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla mellan uttrycksformer
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Matematiska metoder

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Redovisning av kunskap

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: