👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 7 - med start år 2019

Skapad 2017-10-24 14:20 i Freinetskolan Hugin Freinet
Grundskola 7 – 9 Geografi
Här kan du se vilka kunskapskrav du ska uppnå innan du går ut årskurs 9.

Innehåll

Matriser

Ge
Geografi på Hugin åk 7-9

Samspel mellan människa och natur

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Du har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Begrepp

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Produktion och konsumtion av varor och tjänster

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Klimatförändringar

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
för utvecklade och Du för relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Undersökning av omvärlden

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt

Källkritik

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans

Fältstudier

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder du kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Namngeografi

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Du har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Hållbarhetsfrågor

Du visar inte detta
Du är på god väg
Grundläggande
Utvecklad
Avancerad
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.