Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande och delaktighet

Skapad 2017-10-24 14:52 i Mörsils förskola Åre
ett exempel
Förskola
Barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag i förskolan. Det skall synas i miljön att verksamheten bedrivs utifrån ett barnperspektiv. Barnen skall också få möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att skapa förutsättningar till inflytande och delaktighet.

Innehåll

Planerade insatser 

 

Verksamheten planeras utifrån barnens perspektiv. Vi är lyhörda för barnens åsikter, tankar, idéer och intressen. Vi ser till så att varje barn får lika mycket plats i verksamheten oavsett kön, etnicitet, kultur, familjeuppsättning etc. Vi ser till att skapa miljöer där barnen får möjlighet att experimentera och utforska utan att pedagogerna behöver använda sig av ordet nej. En miljö som tillåter inflytande och delaktighet. Vi arbetar i små grupper för att ta tillvara den lilla gruppens önskningar och intressen.


 

Förväntade effekter

 

 • Det syns i miljön att verksamheten utgår från barnens intressen, tankar och behov.

   

 • barnen är med och påverkar sin vardag på förskolan

 

Metodval

Vi dokumenterar, observerar och reflekterar över miljön och vad som händer i barngruppen, hur det händer och hur vi vuxna agerar.

 

 Nyckelbegrepp

 • Valfrihet/välja
 • Bestämma
 • Inflytande
 • Tillsammans
 • delaktighet

 

Kännetecken

 • Att barnen säger eller på något sätt visar vad de vill,
 • Att de vågar säga nej, när de inte vill något.
 • Att de kan dela med sig.
 • att miljön speglar inflytande

 

Uppgifter

 • reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: