Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska läsa ht-17

Skapad 2017-10-24 16:08 i Hjortsbergsskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Att läsa med flyt så att läsningen blir lustfylld med god förståelse av innehållet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Att läsa med flyt, förstå och analysera text innehåll.

Bedömning - vad och hur

Vad?

Läsa med flyt, läsförståelse och läsa mellan raderna.

Hur?

Genom att lyssna på elevernas läsning av skönlitterär text, samt att låta eleverna berätta om

bokens innehåll och händelser.

Undervisning och arbetsformer

Läsa enligt EPA-metoden, samt att lyssna på när läraren läser högt med inlevelse, för att göra berättelsen mera livfull.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: