👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstaskolan Energi år 5

Skapad 2017-10-24 16:57 i Årstaskolan Uppsala
Vi arbetar under ca 4 veckor med energi, vad kommer vår energi ifrån, vad är vattenkraft och andra energikällor? Energikällor ur ett miljöperspektiv samt hemmets energi och vad är skillnaden mellan energi och elektricitet? Begrepp som förnybar energi förklaras.
Grundskola 5 Fysik
Vi arbetar under ca 4 veckor med energi, vad kommer vår energi ifrån, vad är vattenkraft och andra energikällor? Energikällor ur ett miljöperspektiv samt hemmets energi och vad är skillnaden mellan energi och elektricitet? Begrepp som förnybar energi förklaras.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: Vi arbetar med kapitlet om energi i Koll på NO, vi ser filmer och genomför  fysikaliska experiment tillsammans tex med magnetisk och dokumenterar detta. Eleverna har även diskussioner om miljöfrågor i mindre grupper.

Så är få eleverna visa vad de kan: Genom att vara aktiva på lektionerna, delta i diskussioner och dokumentera i text och bild.

Det här kommer jag att bedöma: 

Hur du kan:

- samtal och diskutera kring frågor som rör energi, teknik och miljö

- att du kan göra enkla dokumentationer i text och bild

- före resonemang om tex elektroniska kretsar, magneter och rörelser.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6