👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogiska planeringen Somaliska år 7-9 v 13-v 24 VT 17/18

Skapad 2017-10-25 11:45 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
planering i Unikum för Modersmålsenheten Mölndal.
Grundskola 7 – 9

Innehåll

Arbetsområde

Rubrik på arbetsområde: Läsa , skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla punkter från läroplanen.

Konkretiserade mål för eleven.

Skriv så att eleverna kan förstå vad de ska lära sig.

 • Läsa många olika texter och skriva frågor och svar till olika texter
 • Läser artiklar eller berättelse och återberättar om vad artikeln och berättelsen handlade om.
 • använda skriv strategi som tex . modellering av text. 
 • text samtal

Undervisning och arbetsmetoder.

Undervisning = Vad du tänker undervisa om.

 • jag visar de hur man modellerar texter.
 • Jag tänker undervisa de hur man förstår texten och förklara svara ord.
 • Jag undervisar de tekniken för att svara frågor. 
 • Jag undervisar de tekniken för återberättelse. 
 • likhet och skillnaden i grammatiken  på svenska och somaliska

 

Arbetsmetoder = Hur du ska arbeta.

 • Jag gör presentation om berättelsen eller texten.
 • jag gör tydligt för ny ord som finns på texten.
 • Jag lämnar de läser och de understryker svara ord.
 • Jag förklara somaliska grammatiken gentemot  svenska. 
 • De tränar att återberätta texten eller berättelsen.
 • Högläsning av texter. 

.

 

Eleven har uppnått målen när...

Beskriv vad eleven behöver kunna för att uppnå målet/kunskapskravet.

Att eleven kunna skriva och lär sig skriv strategier. tex . tid, plats, huvudperson, händelse förlöper  och ändelsen.  

Att eleven kunna återberätta texten kronologiskt.

Att eleven kunna sammanfatta .

Att eleven kunna läsa med flyt. 

Att eleven kunna området där modersmålet talas .

Att eleven kunna likheten och skillnaden på somaliska grammatik och svenskan.

Att eleven kunna skilja kulturen mellan somaliska och svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Ml  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  Ml  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ml  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Ml  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
  Ml  E 9
 • Eleven gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar enkla och till viss del underbyggda slutsatser om vad dessa kan bero på och leda till.
  Ml  E 9