👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möss och människor av John Steinbeck

Skapad 2017-10-25 13:53 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
De skönaste planer, de må vara uppgjorda av möss eller människor, går ofta om intet, säger Robert Burns i sin dikt som gett namn åt John Steinbecks mästerliga lilla roman om de två kringvandrande lantarbetarna Lennie och George. George har hand om förståndet och fantasin och får ständigt för den snälle men klent begåvade Lennie berätta om deras gemensamma framtidsdröm, en egen bondgård i Kalifornien.

Innehåll

Förmågor 

 

-Läsa med flyt

-Läsförståelse

-Tolka och resonera om budskap

-Skriva texter

-Historiska och kulturella sammanhang

-Samtala och diskutera

 

När?

v. 45-vt 2018

 

Vad o hur?

Läsa Möss och människor av John Steinbeck och arbeta med skriftliga och muntliga uppgifter till boken som tränar

lässtrategier, skriftlig och muntlig förmåga.

 

V.45 Högläsning av kapitel 1-2.

Diskutera 

-Vad har hänt?

-Vad får du för uppfattning om platsen?

-Beskriv personerna.

-Lennie har en död mus i fickan. Vad tror du att det kan finnas för skäl till det?

-Vad tror du kommer att hända?

 

Diskussioner enligt EPA.

 

V. 46-47  Tyst läsning av kapitel 3-4

*Välj ut tre utdrag ur boken från kapitel 1-4, som berört dig på något sätt. Gör text och tanke och skriv ner dina tankar och funderingar om dina citat ur boken.

*Leta upp 5-10 svåra ord eller begrepp ur texten och förklara dem skriftligt.

*Boken utspelar sig under depressionen i 30-talets USA. Hur speglas detta i boken tycker du? Du kan utgå från miljöer, personporträtt, skeenden, relationer mellan karaktärer m.m. Resonera kring detta. (Max 400 ord) Förmåga: Historiska o kulturella sammanhang

 

Inlämning av:

 1. läsloggen (text och tanke) 

 2. svåra ord/begrepp

 3. resonerande text om historiska och kulturella sammanhang

 

02A och 02B: onsdagen den 22 november.

02C och 02D: torsdagen den 23 november. 

 

V. 48-49 Högläsning kap 5-6

-Vad tycker du om bokens slut? Gör George rätt eller fel? Hur skulle du göra i samma situation? (ca 500 ord).

 

 

Vårterminen 2018

 Vi ser filmen Möss och människor 

- Skriv en text där du jämför boken och filmen, fokusera på likheter och skillnader. Vilken var bäst och varför tycker du

så.

Fundera särskilt på de textutdrag, citat, som du valt att skriva om och se hur filmen valt att skildra dessa. (500-1000 ord)

 

 

Inlämning av:

-Tankar om bokens slut

-Jämförelse bok/film

 

02A och 02B Datum?

02C och 02D Datum?

 

 

Länk till instruktioner Text och tanke:

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8q-Kdh-7OAhWFkywKHR8ZArYQFggdMAA&url=https%3A%2F%2Fgunnesbo00.files.wordpress.com%2F2014%2F01%2Flektion_se_11928_litteraturarbete_22text__tanke22.pdf&usg=AFQjCNEXUQWcO47T3E3G987_9LS4Mhk6Pw