👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter och samförstånd

Skapad 2017-10-25 13:58 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Religionskunskap
Alla religioner predikar medmänsklighet, respekt och kärlek. Ändå har religioner varit en vanlig orsak till krig och konflikter genom historien.

Innehåll

KONFLIKTER OCH SAMFÖRSTÅND

Alla religioner predikar medmänsklighet, respekt och kärlek. Ändå har religioner varit en vanlig orsak till krig och konflikter genom historien. Hur ska man se på detta faktum? Ytterst handlar det om hur människans val påverkas av tolkningen av religionens urkunder.

1.    VAD SÄGER RELIGIONERNA OM KRIG?

Genom historien har mängder av krig startats i religionens namn. Kan man därför kalla världsreligionerna för krigiska? Som så ofta beror det på hur man tolkar religionernas heliga texter.

1.    Läs om de olika världsreligionernas syn på krig i läroboken sid. 101-108. Leta efter argument för och emot att gå i krig i religionens namn för alla de stora världsreligionerna.

2.    Var det lättast att hitta argument för eller emot att gå i krig? Var det skillnad mellan de olika religionerna? Hur, i så fall?

3.    Vilken religion förknippar du mest med fred? Vilken förknippar du mest med krig? Varför är det så, tror du? Varifrån har du fått den bilden?

4.    Vad tror du: Kan religioner användas som ett ”svepskäl” för att motivera ett krig fast kriget egentligen har andra orsaker? Förklara

 

2.    KRIGAREN MÖTER PACIFISTEN

Välj en religion. Tänk dig att två personer från den religionen, en krigsförespråkare och en pacifist, skulle börja prata med varandra om olika tankar. Vad tror du att de skulle säga till varandra?

Hur kommer det sig att man kan tillhöra samma religion och ändå ha olika syn på krig, tror du? Förklara!

 

3.    KONFLIKTER

Välj en konflikt eller grupp och specialstudera den. ( Orsaker, händelser, följder, lösningar, osv.)

Nordirland                                        IS

Jugoslavien                                     Boko Haram

Palestina/Israel                               Afganistan

Al Qaida                                          Burma

 

 

4.    FREDSINSPIRATION I RELIGIONENS NAMN

 

Läs sid. 132-138 i läroboken. Berätta om några personer och grupper som inspirerats av sin religion för att arbeta för fred.

Uppgifter

Matriser

Re
Konflikter och samförstånd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.