👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Singma, subtraktion 0-10

Skapad 2017-10-25 15:07 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 1 Matematik
Nu ska vi börja jobba med subtraktion, talen 0-10

Innehåll

Mål -

Du skall kunna:

 • Subtrahera (räkna minus) genom att ta bort.
 • Subtrahera med talkamrater och genom att räkna bakåt.
 • Förstå begrepp och symboler (subtrahera, minus, ta bort, likhet mm.)
 • Dubbelt och hälften.
 • Kunna använda tallinjen
 • Göra egna och lösa matteproblem/räknehändelser.
 • Förstå hur addition och subtraktion hör ihop.
 • rita en enkel räknesaga i addition 

Undervisning – 

Du kommer att få vara med om att

 • ha genomgång och se exempel på skärmbild om hur vi ska tänka
 • använda multikuber och annat material när vi tränar
 • skapa och lösa uppgifter med subtraktion.
 • arbeta i din Singma-boken
 • jobba med matteappar på din iPad
 • samtala och förklara hur du löser dina uppgifter.
 • Arbeta med matteproblem i grupp.

Tidsplan 

 • Arbetet med subtraktionskapitlet kommer pågå under ca fem veckor.

Bedömning – 

Se matris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3

Matriser

Ma
Subtraktion åk 1

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Subtrahera genom att ta bort
Kunna subtrahera genom att ta bort Förstå begrepp knutna till subtraktion
 • Ma  1-3
Subtrahera med talkamrater och genom att räkna bakåt
Kunna subtrahera genom att använda talkamrater. Kunna subtrahera genom att räkna bakåt. Kunna använda tallinjen för att räkna bakåt.
 • Ma  1-3
Räknehändelser/problemlösning
Kunna hitta på räknehändelser/subtraktionsproblem med siffror och symboler. Kunna resonera vilken metod och strategi man använder.
 • Ma
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Addition och subtraktion
Förstå samband mellan addition och subtraktion. Kunna skriva likheter med addition och subtraktion utifrån en bild. Kunna bilda talfamiljer.
 • Ma
 • Ma  1-3
Kunskapslogg
Reflektera över och visa sin kunskap om subtraktion.