Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spöket Laban/ Delfinerna NF Barns inflytande 2017/2018

Skapad 2017-10-25 15:21 i Delfinens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medforskande vuxna ger vi förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där de synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka lärmiljöer och vilket material som ska finnas i respektive miljö.

Innehåll

Läroplansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

-utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö.

Planerade insatser

Under vårt vattenprojekt som vi tillsammans med barnen startade höstterminen 2017 såg vi olika spår som fascinerade barnen i mötet med vatten. Vi har valt att följa ett av alla dessa spår som är det taktila. Barnen ska få uppleva hur vatten känns i olika former. Vi är tillåtande i deras undersökande och forskande.  

Tillgång på vatten både ute och inne. Barnen ska uppleva med sin känsel.

 

 

 

   

 

Förväntade effekter

Barnen tar egna initiativ och känner att de har stöd från oss pedagoger .  Barnen får erfarenheter av vatten i dess olika former.  Vår tillåtande lärmiljö ger barnen en lustfylld start på sin forskariver.

Barnen kommer använda digitala verktyg, för att utveckla sin digitala kompetens.

Metodval

Vi laddar lärmiljöerna och tar tillvara på vädrets skiftningar.

Barnen dokumenterar på plattan, är med och väljer bilder att sätta upp och även vad som ska berättas till bilden/bilderna. Pedagogen är med och förundras tillsammans med barnen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: