👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska årskurs 8 ht17 (kap.1-3)

Skapad 2017-10-25 15:22 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under veckorna 34-40 arbetar vi framförallt med kap. 1-4 i läroboken. Vi kommer jobba med att utveckla den muntliga och skriftliga förmågan, förbättra hör- och läsförståelsen. Vi kommer även arbeta med en del realia för att lära oss mer om kultur och samhällsliv i den spansktalande världen. I slutet av perioden kommer du testas på hörförståelse, läsförståelse och skriftlig förmåga. Det vi kommer arbeta med är bland annat följande: - Berätta om sig själv och andra - Berätta om sin fritid (på s. 76 i TB finns användbara verb) - Beskriva människor, kläder och utseende - Räkneord 1-99 (s.89 i TB) - Veckodagar - Klockan (s.88 i TB) - Ord och fraser Grammatik: - Presens av -ar, -er verb (s.82 i TB) - Presens av tener, ir, ser (s.83-84 i TB) - Böjning av adjektiv (s.80 i TB) - Futurum (IR + a + infinitiv) - Tener que - måste

Matriser

M2
Bedömningsmatris kopplad mot skriftligt prov v.41

Ny nivå
Uppnår ännu inte målen
E
C
A
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.