Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7 Chez nous 1 kapitel 5

Skapad 2017-10-25 15:23 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Inom detta arbetsområde arbetar vi med vad man säger man beställer mat, är på restaurang och på fest. I samband med detta kapitel gör eleverna en muntlig presentation av ett europeiskt fransktalande land.

Innehåll

Innehåll och arbetsmaterial

Arbetsmaterial: Chez nous 1, kapitel 5

Vi arbetar med glosor och uttryck som ofta används i samband med café- och restaurangbesök.

Vi arbetar också med räkneorden 0-100, några prepositioner, väderuttryck och hur man anger datum.

Realia: En sida om Sverige på franska och dessutom följande ganska omfattande arbete:

Skriftlig & muntlig redovisning i grupp (eller själv om man föredrar) av ett land i Europa där franska talas som modersmål. Ni ska skriva en "turistbroschyr" om landet. Texten ska alltså locka läsaren att vilja besöka landet. Texten ska vara informativ, lustfylld och ha ett språk som passar unga läsare. En karta med de omnämnda platserna markerade måste ingå och likaså tjusiga illustrationer.

Ni skriver på svenska och minst 400 ord. Arbetet ska lämnas in för en skriftlig bedömning men sedan ska ni redovisa muntligt för klassen och då tillämpa de tillvägagångssätt och metoder som resulterar i att den muntliga redovisningen blir bra (såsom t ex ögonkontakt med publiken, intresseväckande inledning och tydlig röst enligt papper ni får av mig)

 

Arbetssätt

 Vi arbetar som vanligt omväxlande: enskilt, parvis, i grupp eller alla tillsammans beroende på arbetsuppgift.

Bedömning

Jag bedömer:

- lektionsaktivitet (flit, fokus, språklig korrekthet och att du ställer frågor eller ger kommentarer som visar att du reflekterar över och får insikter om det vi arbetar med)

- muntlig aktivitet (vid muntliga förhör, vid textbearbetning, kommunikationsövningar)

- resultat på skriftliga förhör och prov

- enligt matrisen nedan

Matriser

M2
Matris för Chez nous 1 kapitel 5 + muntlig redovisning

F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Ordförråd - nya ord och uttryck
F innebär att kunskapskraven för betyget E inte är till fullo uppfyllda.
Du har tagit till dig ungefär hälften orden och uttrycken i kapitel 5. Du kan använda dem i några egna meningar så att innehållet blir begripligt.
D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Du har tagit till dig en klar majoritet av orden och uttrycken i i kapitel 5 och kan använda dem med ett tillfredsställande resultat i egna meningar
B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Du har tagit till dig nästan alla orden och uttrycken i kapitel 5 och kan använda dem för att forma egna meningar med gott resultat och förstå dem i berättande text.
Räkneord 0-100
Du kan räkneorden, men behöver ibland mycket tid för att komma på dem
Du kan räkneorden och kommer på dem ganska snabbt.
Du kan räkneorden och kan snabbt komma fram till vilken siffra du hör eller ska säga.
Realia muntl.redov.
Din redovisning av ett fransk-talande land innehöll en del fakta och fram-förandet var godtagbart enligt be-dömnings- protokollet
Din redovisning av ett fransk-talande land innehöll bra fakta och fram-förandet var på C-nivå enligt be-dömnings- protokollet
Din redovisning av ett fransk-talande land innehöll mkt relevanta fakta och fram-förandet var på A-nivå enligt be-dömnings- protokollet
Uttal och flyt
Du kan läsa långsamt men med en del uttalsfel. I dialoger kan du säga några ofta förekommande fraser med viss säkerhet.
Du kan läsa med visst flyt med bara några uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med ganska stor säkerhet.
Du kan läsa med bra flyt, nästan utan uttalsfel. I dialoger kan du säga flera ofta förekommande fraser med stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: