Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusboda skola, Historia åk. 6, 17/18

Skapad 2017-10-25 15:23 i Krusboda skola Tyresö
Grundskola 4 – 6 Historia
Genom undervisningen i Historia ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om viktiga händelser och personer under Frihetstiden och tidig modern tid (mitten av 1800-talet)

Innehåll

1. Ämne och årskurs

Krusboda skola historia åk. 6.

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

 • Syfte
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 • Hi 4-6
  Hi 4-6 Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi 4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

 

4. Arbetssätt/ Arbetsområde

 

Epoker

- Frihetstid och tidig modern tid i Norden fram till ca. år 1850.

 

Händelser

- Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella deltagande i globalt utbyte.

- Jordbrukets omvandling.

- Folkökningen.

- Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar.

 

Historieanvändning och historiska begrepp

- Exempel på hur 1700- och 1800-talen kan avläsas i våra dagar.

- Vad historiska källor kan berätta.

- Hur historiska personer och händelser framställs på olika sätt. Tolkningar. Kritisk granskning 

- Begrepp: förändring. likheter och skillnader, levnadsvillkor, kronologi, orsak och konsekvens, källor, tolkningar och tidsbegrepp ( till exempel Frihetstiden). 

 

Vi kommer att arbeta med ovanstående områden genom att läsa i läroboken och arbeta med tillhörande frågor/ arbetsuppgifter samt se filmer.

 

Läromedel

- Puls- Historia, Naturoch Kultur. 

- Filmer på till exempel ne.se och ur.se

 - olika sidor på internet, till exempel www.so-rummet.se och www.ungafakta.se 

 

5. Bedömning

Kunskaperna kommer att redovisas och bedömas på olika sätt, det kan till exempel vara genom grupparbeten som redovisas muntligt/skriftligt, individuella inlämningsarbeten och/eller skriftligt prov. 

Diskussioner och arbete på lektioner är också en viktig del och underlag för bedömning.

 

6. Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Matriser

Hi
Tyresö Historia år 4-6 (Ny med F-kolumn ht-12)

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom migration och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom migration och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom migration och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom politik och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor
Eleven för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid

Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

F
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter så väl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: