👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering sagotema ht 2017

Skapad 2017-10-26 13:23 i Hästskons förskola Helsingborg
Förskola
Bockarna Bruse

Innehåll

 

Sagotema

 

Innehåll

 

Beskrivning av temat

 

Vi har valt att fördjupa oss i sagor tillsammans med barnen. Detta gör vi för att många av barnen tycker om att lyssna på sagor. Vi vill också på olika sätt att arbeta vidare med berättelser. Sagor sätter igång fantasin, utvecklar språket, kan utvecklas i leken, kan arbeta med matte och skapar tillfällen till samarbete.

 

Vi börjar med sagan om Bockarna Bruse som är en saga barnen känner till. Den är också lätt för barnen att dramatisera. 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 

 • Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

 • Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 • Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

 • Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 • Lpfö98 Rev. 2016

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

  Nedbrytning av läroplansmålen

  - Få barnen att vilja/våga dramatisera

  -Vi läser sagan. De äldre barnen kan säga delar av sagan, repliker själva.

  - Sjunger sången om Bockarna Bruse

  - Pratar om storlek (liten, mellan, stor), antal, prepositioner (över, under)

  - Hitta lika (bilder på bockarna)

  -Ha material framme för att uppmuntra spontan lek av sagan

   

   

   

  Genomförande/ arbetsmetod

  Vi introducerar temat genom att läsa Bockarna Bruse. Barnen får återberätta sagan. Sedan får barnen dramatisera sagan och leka den i den "fria" leken. Vi skaffar rekvisita i form av olika masker som barnen själva får måla. Detta är tillgängligt för barnen hela tiden. Vi kommer också berätta den som flanosaga. Sjunga sången. Vi arbetar med stor-liten, över-under och antal 1-5 dels med bockarna och med annat material på avdelningen. Vi dokumenterar med foto under arbetets gång.

  Uppföljning

   

   

   

  Utvärdering