👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - planering för 7D, 7E och 7F v. 42-51 ht. 2017

Skapad 2017-10-26 13:48 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Engelska
Under vecka 42-51 arbetar vi med temat mat i läroboken Gleerups engelska 7 . Vi läser texter som handlar om mat, talar om frågor som rör mat, skriver restaurangdialoger och spelar upp och utökar det engelska ordförrådet. Vi kommer också att repetera grammatik (verbets ing-form).

Innehåll

Food

Planeringen gäller i 7D, 7E och 7F ht 2017.

Läxdagar

Läxa till tisdagar: 7F

Läxa till torsdagar: 7D, 7E

 

Läromedel

Gleerups Engelska 7

Wings Blue 7 (Natur & Kultur)

 

Prov och utvärdering

Lektionsarbete (muntligt och skriftligt), läxförhör och prov kommer att vara betygsgrundande. Momentet Food kommer att avslutas med ett prov som testar allmänkunskaper. Det går alltså inte att läsa på till provet. Provet består av läsförståelse, hörförståelse och uppsatsskrivning och ligger i vecka 46-48. Under arbetet Food kommer vi också att bedöma elevernas muntliga förmåga i gruppdiskussioner.

 

Planering och läxor

Vecka 42

Lektion 1

* Intro: Vi berättar om värsta matupplevelsen/konstigaste maten man ätit.

* Övning 4 – Interview a friend about eating habits

* ”Let´s talk food (Gleerups ID: a153). Lyssna i klass och läs i par.

* Skrivuppgift: Låtsas att ni möter Happy och Gloria och berätta om skolmaten i Sverige. Skriv en kort text där du beskriver vad man äter, skillnader, kostnad etc.

 

Lektion 2

* A. My ideal meal -  lyssna i klass + läs individuellt.

* Gör övning: 1, 2, 3, 5

Extra: Se under rubriken ”Your own choice”

 

Läxa till vecka 43

Läs texten My ideal meal (Gleerups ID: a397) och lär in följande glosor från texten (de två första wordlist).

meal – måltid 
tower
 – torn 
scared
 – rädd 
height
 – höjd 
tablecloth
 – duk
plate
 – tallrik
smart
 – stilig 
waiter
 – kypare, servitör
corner
 – hörn

Caribbean – västindisk 
yacht
 – segelbåt 
Mediterranean
 – Medelhavet
strawberry
 – jordgubbe 
anyway
 – i alla fall 
ordinary
 – vanlig
joke – rolig historia

 

Träna på glosorna hemma på:

https://quizlet.com/_3vdk81

 

Vecka 43

Lektion 1

* Lyssna på Weird Al ”Eat it”

* c. Americans are getting fatter (Gleerups ID: a122). Vi lyssnar tillsammans och läser i par.

* Övningar 1, 2 (3+ för de som är snabba)

 

Lektion 2

* Grammatik – pågående form vs enkel form: genomgång + övningar

Gleerups Engelska 7 Grammar work Verb Pågående form ID: a640

Gleerups Engelska 7 Grammar work Verb Pågående form eller enkel form ID: ID: a846

Extra:

Läs följande texter i Wings Blue7:

Läs Hamburger stories (Textbook s.. 63) eller Fish and chips facts (Textbook s. 65)

Gör övning 11 i Workbook s. 62 om du har läst Hamburger stories and övning 13 i Workbook s. 63 om du har läst Fish and chips facts.

 Eller arbeta i par och läs en text var. Gör stödanteckningar och återberätta för varandra med hjälp av stödorden. Lämna in stödorden till läraren.

 

Läxa till vecka 45

Läs texten Americans are getting fatter (Gleerups ID: a122) och lär in följande glosor från texten:

 surprising – överraskande 
junk food
 – skräpmat 
size
 – storlek 
customer
 – kund 
consume
 – konsumera 
soft drink
 – läskedryck 
one-third
 – en tredjedel

take exercise – motionera
(took, taken)
spend
 – tillbringa
(spent, spent)
sugary
 – söt

scales – våg 
reach
 – nå 
diet pill
 – bantningspiller 
judge
 – domare 
responsible
 – ansvarig 
breathe
 – andas 
blame
 – skylla på 

 

Träna på glosorna hemma på:

https://quizlet.com/_3vdnuu

 

 

 Vecka 45-46

Lektion 1 och 2

Tillsammans: Mission food: ur.se

 

Grupparbete:  skriv restaurangdialog tillsammans och spela upp för klassen (i halvklass). Medan ena halvan av klassen spelar upp sina restaurangdialoger arbetar andra halvan med följande:

 

-       Översätt ett traditionellt brittiskt eller amerikanskt recept till svenska. Hitta recept på Gleerups eller i Wings Blue s. 70-71 eller på Internet. Ord som ofta förekommer i recept hittar du i Wings Blue Textbook s. 74.

-       Arbeta med extrauppgifter (se nedan). Välj bland uppgifterna. Lämna in ditt arbete i inlämningsmappen engelska i Office 365.

 

Läxa till vecka 46

Lär in följande ”kitchen words” till v. 46:

Brittisk engelska

Cooker (Br. En)                 spis (br. eng)

Worktop (Br. En)              köksbänk (br. eng)

Tap (Br. En)                      kran (br. eng)

Oven cloth (Br. En)          grytlapp (br. eng)

Tea towel (Br. En)            kökshandduk (br. eng)

Rubbish bin(Br. En)         sophink (br.eng)

 

Amerikansk engelska

Stove (Am. En)                  spis (am. eng)

Counter (Am. En)             köksbänk (am. eng)

Faucet (Am. En)               kran (am. eng)

Potholder (Am. En)          grytlapp (am. eng)

Dish towel (Am. En)         kökshandduk (am. eng)

Garbage can (Am. En)     sophink (am. eng)

 

Samma på brittisk och amerikansk engelska

Freezer                              frys

Fridge                                kyl

Dishwasher                       diskmaskin

Kettle                                 vattenkokare

Drawer                              låda

Sink                                    diskho

Dish cloth                          disktrasa

Whisk                                visp (handvisp)

Bowl                                   skål

Baking tin                          bakform

Jug                                      tillbringare

Measuring jug                  litermått

Measuring cup                 måttsats

 

Unit 2 Food - Extra work

Save your texts and exercises in your ”inlämningsmapp” in the English folder in Office 365.

Choose between the following exercises:

Work in Gleerups

Gleerups Unit 2 – read the B-texts and do the exercises.

 

Work in Wings Blue 7, Section 3 Food:

Read Hamburger stories in Wings Blue 7 Textbook p. 63. Do exercise 11 in Workbook p. 62.

Read Fish and chips facts in Wings Blue 7 Textbook p. 65. Do exercise 13 in Workbook p. 63.

Learn words for food (Textbook p. 59). Do exercise 1a, 1b, 3b, 4b and 9 in Workbook p. 56-61.

Describe a popular Swedish dish in English. Wings Blue 7 Wb p. 68 and 71.

 

Other

Work in pairs. One of you reads the text Where do bananas come from? And one of you reads Where do pineapples come from? In English, tell each other what you have read. Ask your teacher for the texts.

Find facts and write down key arguments for being vegetarian or vegan/being a meat eater. Prepare a short presentation or lead a debate in class or write an argumentative essay about the subject.

Watch a cookery show in English. Make a word list with words from the programme. Write a script for a cookery show in English where you decide what food is prepared and what the cook says.

Find facts about Jamie Oliver and his school food project and prepare a presentation in English.

 

Vecka 47

Läsförståelseprov och uppsatsskrivning.

 

Vecka 48

Hörförståelseprov och uppsatsskrivning

 

Vecka 49

Muntligt prov och filmvisning

 

v. 50 

Projektarbete

 

v. 51

Projektarbete och terminsutvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9

Matriser

En
Provresultat engelska läsa, lyssna, skriva

F
E
D
C
B
A
Lyssna och förstå
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet men också uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Läsa och förstå
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment.
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet men också uppfattar detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar tydliga detaljer.
Formulera sig i skrift
Du har inte uppnått kunskapsmålen för detta moment
Du formulerad dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.