👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Självkänsla Trollet ht-17

Skapad 2017-10-26 13:49 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Nuläge:

I vår barngrupp är det många barn som har stark självkänsla.

Avdelningens mål:

Vi vill att varje barn i vår barngrupp ska ha en stark självkänsla. 

 

Aktivitet:

Vi kommer att jobba på olika sätt för att få barnen att stärka sin självkänsla.

På samlingen kommer vi att fråga barnen om en sak som just de själva är bra på. Vi skickar runt ett "taltroll" där den som håller i trollet får prata och berätta något inför gruppen. Alla ska lyssna på barnet som håller i trollet. Barnet skickar sedan vidare trollet till kompisen bredvid. Varje barn ska få tid att berätta, prata klart och känna att kompisarna lyssnar. 

Under måltiderna lyssnar vi på varandra och låter alla komma till tals.

Även vid konflikter är det viktigt att lyssna och låta alla inblandade säga sitt.

 

När? Var? Hur? Varför?

Under hela dagen på Trollet. 

Resultat - hur blev det?

Arbetet med taltrollet har varit mycket bra. Samlingarna fungerar mycket bra. Alla får tid och utrymme att göra det de ska.

Under måltiderna har vi arbetet för att få bra och varaktiga samtal. Detta har blandat resultat beroende på ålder. De yngre barnen behöver mer tid fört att träna på detta.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi upplever att arbetet fungerat bra. Vi har varit tydliga mot barnen med vad som gäller. Tex vem som pratar, så att vi inte pratar alla samtidigt.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016