Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolans värdegrund Triangeln Läsåret 17/18

Skapad 2017-10-26 14:50 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Datum: 171026

Utvärderat datum:180621

Innehåll

Främjande insatser - mål och uppföljning Höstterminen 2017

Sammanställ höstterminen observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

  •  Vi delar in barnen i mindre grupper.
  • Vi har planerade gåkompisar när vi går iväg på olika aktiviteter. 
  • Vi har planerade lekgrupper för att stärka barnens sociala kompetens. 
  • Vi pratar om hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis. 
  • Vi använder materialet "Vännerna i Kungaskogen", som på ett roligt och fantasifullt sätt tar upp hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis.
  • Vi använder TAKK

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån höstens observationer?

Vi ska prata om avdelningens regler och illustrera dessa med att ta foto på vad man får respektive inte får göra. 

Köpa in böcker som tar upp de olika diskrimineringsgrunderna.

Främjande insatser - mål och uppföljning Vårterminen 2018

Sammanställ vårterminens observationer och förtydliga arbetslagets insatser vilket leder fram till er bedömning: ( organisation, arbetssätt, innehåll och förhållningssätt):

Vi har genom våra observationer sett att en del barn ibland byter aktivitet när andra barn kommer och vill vara med i påbörjad aktivitet. De flyttar nuvarande lek till ett annat rum eller en annan plats utomhus. Vi vuxna pratar och hjälper barnen i dessa situationer och ger dem verktyg för att kunna hantera detta på ett bra sätt framöver. Både barnen som flyttar sin lek och barnet/barnen som vill ta sig in i lekarna för stöd av oss vuxna.

Vi har även genom våra observationer sett väldigt många positiva händelser och aktiviteter som utvecklats under året. Där barnen varit tillåtande och välkomnande mot andra barn i påbörjade aktiviteter.

Vi har ur ett genusperspektiv sett att barnen på vår avdelning leker flertalet lekar där både flickor och pojkar är delaktiga. Vi ser att de deltar och är aktiva i lekar som de vill och är intresserade av att leka oberoende om det är pojkar eller flickor som redan är med i påbörjad aktivitet.    

På vilket sätt ska ni öka era främjande insatser på er avdelning utifrån vårens observationer?

Vi ska fortsätta arbeta aktivt och nära barnen i deras lekar och hjälpa dem att hantera konflikter som uppstår genom att ställa frågor till barnen som hjälper dem att komma fram till hur de kan göra för att det ska bli bra.

Vi ska fortsätta med våra lekgrupper och även utöka våra tvärgrupper med barnen från Stjärnan för att främja mer lek över gränserna.

Vi har även diskuterat i arbetslaget att vi önskar gå ut med information till föräldrarna om just Downs Syndrom för att föräldrarna ska få kunskap om detta och kunna svara på sina barns frågor. Vi har märkt att barnen på förskolan har fler frågor angående Downs syndrom och vi tycker att det är viktigt att föräldrarna också kan besvara dessa frågor på ett bra sätt hemma.  

Sammanställning av läsårets observationer 2017/2018 ( analys och bedömning utifrån sammanställningen)

Arbetslagets reflektioner utifrån den nuvarande Likabehandlingsplanen, vad är bra , vad kan bli bättre:

Föräldrarna som läst vår Likabehandlingsplan är nöjda och tycker att den ser väldigt bra ut, att vi har fått med allting som de önskar ska finnas med.

Vi tycker att det är bra att Änghög har fått en egen Likabehandlingsplan. Vi önskar att få inköpt litteratur till Änghögsbiblioteket som berör de olika diskrimineringsgrunderna framförallt inom funktionsnedsättning och olika familjekonstellationer (mamma,mamma pappa,pappa och ensam mamma eller pappa och vilka anledningar finns det till detta?). 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: