Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kä, svenska årskurs 4

Skapad 2017-10-26 15:57 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Läsårsplanering i svenska för åk 4, Kärlekens skola.

Innehåll

Syfte och mål

Genom undervisningen i svenska ska eleverna få möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de kan uttrycka sig korrekt i olika sammanhang. Undervisningen ska också stimulera elevernas lust att läsa och ge dem verktyg för att förstå och tolka olika slags texter.

Genomförande

Skriva

Vid skriftlig produktion arbetar vi efter cirkelmodellen, dvs. vi läser om genrens form, vi läser exempeltexter, vi skriver gemensamma texter och slutligen skriver eleverna en egen text anpassad till genren. Eleverna samlar "recepten" för de olika texttyperna i en genrebok. Vi arbetar även med själv- och kamratbedömning av texterna.

De texttyper vi arbetar med är:

 • faktatext (beskrivande text, integrerat med NO)
 • faktatext (förklarande text, integrerat med SO)
 • saga (berättande text)
 • brev (berättande text)
 • annons (argumenterande text)

Läsa

Vi läser gemensamma skönlitterära böcker som för gemensamma samtal om. Vi arbetar även med böckerna enskilt och i smågrupper där vi svarar skriftligt på frågor och uppgifter till texten. I arbetet med skönlitteraturen lär vi oss att besvara frågor på, mellan och bortom raderna. Vi tränar även på att göra olika slags textkopplingar samt att se inre bilder som vi förklarar och illustrerar. Exempel på böcker vi läser gemensamt är:

 • Den svarta handsken
 • Fågeltjuvarna
 • Kompisboken
 • Jakten på juvelerna 

Tala

Vi tränar elevernas muntliga förmåga genom samtal i helklass och mindre grupper. I samarbete med SO/NO tränar eleverna också på att göra muntliga redovisningar.

Bedömning

Vi kommer ge respons under tiden du arbetar. Eleven ska anpassa språket till textens tänkta läsare och anpassa formen efter texttypen. Eleven ska stava betydelsebärande ord korrekt. Eleven ska kunna använda punkt och stor bokstav vid rätt tillfällen. Eleven ska kunna läsa texter med flyt och inlevelse. Eleven kan använda läsfixarna för att förstå och sammanfatta texter.

 

 • Eleven skriver olika texttyper och lämnar in för bedömning, ex. berättande text (saga).
 • Vi diagnostiserar i åk 4 genom att på höstterminen göra olika läsförståelsetester.
 • Läshastighetstest H4, genomförs 2 ggr/läsår av speciallärare.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: