Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans

Skapad 2017-10-26 16:01 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 1 – 3 Samhällsorienterande ämnen

Innehåll

Tidsperiod

Denna pedagogiska planering gäller för läsåret 17/18.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer löpande under läsåret ha klassråd, där vi tränar på att framföra egna åsikter och lyssna på våra kompisar. Vi övar oss på den demokratiska processen genom att rösta i olika sammanhang. T ex Vilka klassregler vill vi ha? Vad vill vi köpa för våra pengar ifrån Gårdsfesten? Vilken önskemat vill vi ha på fredagar? Det är viktigt att eleverna får känna sig delaktiga och att de får vara med och bestämma. 

Vi kommer följa de svenska traditionerna under året. Vid jul kommer vi bl a besöka kyrkan och se ett julspel samt se ett julspel i Smyrnakyrkan. Under påsken kommer vi lära oss om varför vi firar påsk i Sverige, se på filmer och lyssna på berättelsen från bibeln.   

Under höstterminen kommer vi jobba med människors lika värde och barns rättigheter. Vi kommer mer intensivt arbeta med detta under FN-veckan. Vi kommer samverka med våra faddrar på skolan kring FN. Under vårterminen kommer vi bl a fira Rocka socka-dagen, se på filmer och samtala om människors lika värde.

På våren kommer vi arbeta med olika trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Vidare ska undervisningen stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer, värden och arbetssätt. Undervisningen syftar också till att eleverna utvecklar kunskaper om, och ett kritiskt förhållningssätt till, hur man kan hantera information i vardagsliv och studier. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och uttrycka sig i olika sammanhang för att på så sätt stärka tilltron till sin förmåga att delta i samtal om samhällsfrågor.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. 

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • delta, medverka och bidra på klassråden.
 • reflektera över barns rättigheter och människors lika värde.
 • känna till våra vanligaste högtider i Sverige och veta varför vi firar dem.
 • följa de normer och regler som vi har i klassrummet, på raster, i bamba och på utflykter.
 • följa hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-6
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-6
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  1-6
 • Grundläggande mänskliga rättigheter så som alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen)
  SO  1-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: