Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsåker EN9 HF Listening comprehension HT 2017

Skapad 2017-10-26 16:57 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Engelska
Här kan du se hur vi övar hörförståelse på engelska, varför och hur du bedöms.

Innehåll

 

Det här ska vi lära:

 

Att kunna förstå talad engelska. Det är en förmåga du har stor glädje och nytta av, både när du möter engelsktalande personer eller vemsomhelst som kommunicerar muntligt på engelska, samt när du tar del av film, sånger och andra media på engelska.

 

För att vi ska förstå talad engelska behöver vi öva på att lyssna.

 

 • Det krävs koncentration. Man kommentarer inte högt. Det krävs respekt för alla i klassen som behöver all koncentration för att lyssna. Man stör inte.

 • Man ska öva på att förstå många olika engelska dialekter, inklusive av icke-modersmålstalare, som man ska kunna tolka. Det krävs respekt för den som pratar. Inga kommentarer på eller skratta åt hur personer på inspelningen pratar.

 • Man ska öva på att förstå muntligt engelska om olika vardagliga ämnen bl.a. från nyheter, populär vetenskapliga texter och intervjuer.

 • Vi bygger upp erfarenheter på de olika sätt som hörförståelse i praktiken utvärderas. Vi lyssnar på och lär oss förstå instruktionerna. Vi lär oss hur vi kan visa vad vi förstår.

 • Vi lär oss lyssna koncentrerad och svara på frågor både medan man lyssnar och efteråt. Om man får höra inspelningar två gånger, om man får läsa frågorna innan, om man får tid efter att man lyssnar för att skriva ner svaren på frågorna, så säger man det explicit innan. Allt ska oftast inte skrivas medan man lyssnar.

 • Vi lär oss använda olika strategier för att underlätta förståelse. T.ex. att ta hjälp av sammanhanget (bakgrundsljud, intonation, filmbilder, kroppsspråk, …), att koppla till andra språk du kan, att länka till förkunskaper i ämnet, att skapa förkunskaper (läsa frågorna, titta på vild, rubrik…), att inte stanna vid varje ord man inte förstår men lyssna färdigt…

 

 

 

Så här ska vi jobba:

 

Ta till vara på varje tillfälle man får, att visa att man förstår muntligt engelska i texter, otextade filmsekvenser, sånger, instruktioner…

 

 • Vi kommer att lyssna på och genomföra hörövningar i Digilär länkade till intervjuer på film bl.a. Man skickar in svar i Digilär.

 • Vi övar på hörförståelse vid genomgång, instruktioner mm.

 • Vi övar hörförståelse när andra presenterar eller bidrar i samtal.

 • Hörförståelse övningar från sli, Digilär, British Council och andra listening comprehension platforms, där man skriftligt svarar på vad man förstår.

 • Vi kommer att lyssna på och genomföra hörövningar från tidigare nationella prov.

 • Vi kommer att tillsammans diskutera skolverkets bedömningar på de provdelar vi övar på.

   

 

Så här ska du få visa:

 

Alla tillfällen (se ovan) där man visar upp att man förstår räknas för att er hörförståelse kan bedömas. Om man missar för många tillfällen, då saknas det underlag.

 

Betyg för delmomentet Lyssna och förstå bedöms enligt matrisen nedan:

 

 

 

 

nivå 1

 

nivå 2

 

nivå 3

nivå 4

 

Eleven försöker förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar några detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att delvis redogöra för innehållet samt i någon mån kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket försöker eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven försöker använda det denne lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för innehållet med godtagbart resultat samt kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande. Eleven kan med viss relevans använda det eleven lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för innehållet med tillfredställande resultat samt kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan på ett relevant sätt använda det eleven lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för innehållet med gott resultat samt kunna agera utifrån muntliga instruktioner. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av strategier för lyssnande. Eleven kan på ett relevant och effektivt sätt använda det eleven lyssnat till i sin egen produktion och i samtal.

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: