Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Älvsåker EN9 Färdigheter på engelska 2017-2018

Skapad 2017-10-26 17:25 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Engelska
Under läsåret kommer vi fortsätta arbetet med att läsa, lyssna, tala, skriva och samtala på engelska, Dessutom får du kunskaper om länder där engelska används.

Innehåll

 

Det här ska vi lära/ träna/ utveckla:

 

 • förstå och tolka engelska i tal och skrift i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

 

Så här ska vi jobba:

 

I det digitala läromedlet Digilär övar vi på:

 

 • Läsning och lyssnande genom hör- och läsförståelseövningar från texterna i Digilär, samt extra läsning och länkar, med övningar för att söka och selektera information från internet.
 • Muntlig produktion genom diskussionsfrågor om texter, bilder eller film, samt walk and talks och samtal i små grupp.
 • Skriftlig produktion genom att formulera frågor och svar, genom att svara på instuderingsfrågor, läsförståelsefrågor, genom faktapresentationsövningar och uppsatsövningar.
 • Strategier i diskussioner och presentationer, även i uppsatsövningar med stödfrågor och i muntliga synonymövningar, till exempel.
 • Realia i texterna och filmer som tar upp exempelvis kultur, historia och levnadsförhållanden i engelsktalande länder.
 • Förutom kunskapskraven på ordförråd och grammatik i kapitlen och i övningarna, som är de byggstenar som behövs för att förbättra förståelse och produktion.

 

Så här ska du få visa:

 

Läraren vet att du kan när du visar att du ...

 

 • förstår och kan följa instruktioner på engelska.
 • förstår innehållet i de engelska texter som vi läser.
 • förstår innehållet i de engelska berättelser och samtal som vi lyssnar på.
 • förstår och sjunger med i engelska sånger
 • kan skriva texter på engelska
 • kan uttrycka dig muntligt på engelska.
 • känner till och kan berätta något om länder där man pratar engelska.
 • använder dig av någon strategi för att förbättra din kommunikation i tal och skrift.
 • kan använda en ordlista för att översätta ord från svenska till engelska eller tvärtom, eller kan använda internet för att översätta eller förklara engelska ord och meningar
 • kan använda internet-källor för att leta upp information om engelska ord eller information om engelska språket eller länder/ kulturer.

 

I Unikum finns separat inlägg med detaljer om de större betygsättande delmoment. Alla tillfällen där man visar upp att man förstår och kan producera engelska räknas för att färdigheterna kan bedömas. Om man missar för många tillfällen, då saknas det underlag. Betyg för de olika delmoment bedöms enligt Skolverkets matris nedan.

 

 

MATRIS FÖR ENGELSKA - Lgr 11 år 7-9

 

RECEPTION

 

På väg mot E

E

C

A

Lyssna

Du kan förstå delar av det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i lugnt tempo.

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i lugnt tempo.

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.

Du kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.

Läsa

Du kan förstå delar av det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.

Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lätt-tillgängliga texter i olika genrer.

Du kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Redogöra

Du kan till viss del visa din förståelse genom att delta i diskussion samt genom att till viss del kunna agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Produktion och Interaktion

 

På väg mot E

E

C

A

Tala/Samtala

I muntliga framställningar i olika genrer kan du till viss del formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande, men behöver träna mer för att göra dig helt förstådd i samtal.

I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation.

I muntliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation.

Skriva

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du till viss del formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med flyt och viss anpassning till syfte mottagare och situation. För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang”

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang behöver du mer träning i att anpassa språket efter olika mottagare och sammanhang. Du behöver träna mer på strategier i språket för att ta dig runt hinder (t.ex. förklara på ett annat sätt)

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan du uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan du välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.

Reflektion

 

På väg mot E

E

C

A

Tala/Samtala/Skriva

Du kan till viss del översiktligt diskutera några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, men behöver träna mer på att göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: