Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa-Beta

Skapad 2017-10-27 06:32 i Knyttebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.” (Utdrag ur Lpfö 98 ”Förskolans

Innehåll

Undervisnings planering 

Vi ska väcka barnens nyfikenhet för bokstäver, språkljud, kommunikation. Språkutvecklingen är ett av förskolans stora uppdrag, ett viktigt uppdrag. Alla barn har rätt till ett språk där de kan göra sig förstådda och samspela med hjälp av ett språk. Självklart genomsyrar språkträning hela vår verksamhet men just på torsdagar har vi fokus på Alfa-beta och undervisnings stunden på förmiddagen så är det aktiviteter som bidrar till vår språkutveckling. På torsdag eftermiddag delar vi in barnen i åldersgrupper för att kunna anpassa undervisningen mer ålders inriktat. Vi använder oss mycket av aktivitets korten språk i förskolan under våra undervisnings stunder. På våra eftermiddags undervisnings stunder har bokstavståget fåtts användas på paddan.

Vårt syfte med vårt arbete med Alfa- beta är att väcka barns nyfikenhet för vårt språk och bokstäver. 

Förskolan strävar efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, kommunicera  och utbyta tankar med varandra. 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Barns dagliga språkanvändning tillsammans med oss pedagoger på förskolan är grundläggande. Att samtala med alla barn, både enskilt och i grupp är viktigt. Språket lägger grunden till de kunskaper som behövs i ett samhälle där utvecklingen går i en snabb förändringstakt. Vi vill ge barnen möjligheter till att lära sig med glädje och på så sätt stimulera deras nyfikenhet till att lära sig mer. Språk och identitetsutveckling hänger starkt samman och är att utveckla barnens tillit till sin egen språkliga förmåga.

 • Vi delar in barnen i små grupper för att få mer tid till kommunikation och att det är lättare att våga i en lite grupp.

 • Vi tränar munnen genom olika logopediskaövningar som hjälper barnen att uttala orden.

 • Genom att sätta ord på allt man gör i samband med olika rutinsituationer så ökar man ordförrådet. T.ex. att vid påklädningen benämna klädesplagg med ord, färg på kläderna och hur det känns att ha dem på sig.

 • Samtala om vad som händer, ge förklaringar och diskutera om vad som hänt tidigare på en nivå som barnet förstår.

 • Vi jobbar med praksisalfabetet

 • läser för barnen

 

 

 DOKUMENTATION

Vi har ipad och dator som vi använder som pedagogiska redskap. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Genom observationer, samtal och dokumentationer i bild och skrift blir det tydligt för oss vad barnen är intresserade av och vad de är upptagna med att lära sig just nu. Vår viktigaste uppgift som pedagog är att vi noga lyssnar på vad barnen talar om, när de talar med oss och med varandra. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: