Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och Stormaktstiden åk 5

Skapad 2017-10-27 08:42 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 5 Historia
Varför kallas Gustav Vasa för Sveriges landsfader? Och hur gick det till när han blev kung?

Efter Vasatiden följer en tidsperiod som i Sverige kallas för Stormaktstiden. Varför fick den det namnet och vad var det för något som hände?

Följ med på en tidsresa femhundra år tillbaka i tiden!

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att utöka din historiska kunskap och få en förståelse för hur Sverige har utvecklats. Du ska kunna förstå hur olika tidsperioder påverkat varandra.

Centralt innehåll

Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 - 1700

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

 • Den svenska statens framväxt och organisation.

 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.

 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.

Hur historia används och historiska begrepp

 • Exempel på hur 1500-talet och 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 • Hur historiska personer och händelser, till exempel Gustav Vasa, drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.

Så här ska vi arbeta

Vi läser om Vasatiden och Stormaktstiden och den utveckling som sker i det svenska samhället. Exempel på förändringar är den kristna reformationen och uppbyggandet av en välfungerande svensk stat.

Vi kommer att utgå ifrån läroboken PULS Historia, Beta Pedagog "Min bok om Historia" och även titta på film.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att jobba med arbetsuppgifterna under lektionstid, delta i klassrumsdiskussioner och skriva två prov på de två delmomenten “Vasatiden” och “Stormaktstiden”.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: