Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesområdet Hem och konsumentkunskap

Skapad 2017-10-27 13:18 i Ljungbergsgymnasiet Borlänge
Gymnasiesärskola
Vi planerar och genomför tillsammans en måltid. Undervisningen anpassas efter var och ens förmåga.

Innehåll

 

Pedagogisk planering Hem- och konsumentkunskap läsåret 2017-2018

Del av ämnesområdets syfte
Undervisningen i ämnesområdet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att leva ett självständigt liv. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att tillaga måltider samt utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla förmåga att planera och genomföra inköp till hemmet. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsfördelning och jämställdhet i hemmet samt om sambandet mellan kost och hälsa.

I undervisningen ska eleverna få lösa problem och pröva olika metoder och tillvägagångssätt vid arbete i ett hem.

 

 

Målbeskrivning Centralt innehåll

  1. Förmåga att planera och genomföra inköp till hemmet.
  2. Förmåga att tillaga måltider och utföra annat arbete i hemmet.
  3. Metoder för hantering och förvaring av livsmedel.
  4. Recept, instruktioner och information på förpackningar.
  5. Matlagning och bakning med olika metoder, redskap och tekniker.
  6. Återvinning, källsortering och kompostering.

Metod/arbetssätt
Elever och personal planerar tillsammans i klassrummet en redan förutbestämd måltid, dagen innan den praktiska hemkunskapslektionen. Bilder på varor som ingår i måltiden delas upp mellan eleverna. Bilderna fästs sedan på en personlig ”inköpslista” som varje elev får ansvara för. Sedan blir det promenad till affären där eleverna söker upp artiklarna efter sin lista. Inköpen levereras av gruppen till hemkunskapsköket för att användas påföljande dag (varuhantering).

Under hemkunskapslektionen dagen efter går man igenom vad, hur och vem som ansvarar för de olika delarna. Detta sker med bild och text på ett schema. Alla har sina ansvarsområden och utifrån sina personliga förutsättningar får eleverna det stöd som de behöver. Matlagningen sker i två parallella kök där grupperna har en ständig kontakt, samarbete och kommunikation under den pågående processen.

 

Recept

som används är förenklade och anpassade instruktioner/information (bilder och text) efter elevernas behov. Under lektionens gång uppkommer flera naturliga tillfällen till att få kunskaper i källsortering. Eleverna skiftar med arbetsuppgifterna så de provar på alla praktiska moment/arbete som förekommer i ett hem. I undervisningen finns naturliga kopplingar till de flesta delar i det ovan beskrivna centrala innehållet för hem- och konsumentkunskap.

 

 

                                                     

         
                                   

 

 

 

     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: