Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utelektion

Skapad 2017-10-27 21:24 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 2 – 3 Idrott och hälsa NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Naturen som lärmiljö. Syftet med undervisningen är att eleven ska ett konkret sätt ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för miljöns positiva påverkan på människan.

Innehåll

Under terminen ska vi ha lektioner utomhus i idrott, NO och SO.

 

 • Vi kommer att träna på att använda stormkök. 
 • Vi kommer att göra upp eld. Vi kommer då att prata om eldvett och säkerhet. 
 • Vi kommer att prata om att värna om vår miljö och känna till allemansrätten.
 • Vi kommer att lära  oss om några vanliga djur i vår närmiljö.
 • Vi kommer att lära  oss om några växter i vår närmiljö.
 • Vi kommer att lära oss om trafikkunskap i närmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: