Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English speaking countries

Skapad 2017-10-29 07:13 i Stenstalidskolan F-9 Kristinehamn
Arbetsområde med koppling till olika kulturer i olika engelsktalande länder.
Grundskola 6 Engelska
You know how it is to live in Sweden, but do you have any idea of how it is in other countries? You will get to learn about how they live in a couple of English-speaking countries and then try to compare this with how you live.

Innehåll

Syfte och mål - Why are we doing this

I det här arbetsområdet ska du få utveckla din förmåga att:

 • förstå talad och skriven engelska genom att vi lyssnar på olika engelska dialekter och läser olika texter om engelskspråkiga länder. 
 • formulera dig i tal och skrift med hjälp av "Dig deeper-övningar"
 • anpassa ditt tal utefter mottagare, syfte och situation genom att du får möjlighet att presentera ditt arbete muntligt om du väljer att göra en presentation 
 • samtala eller skriva kring egna upplevelser och göra jämförelser med andra kulturer och företeelser i länder där engelska används eftersom du har valt ett engelskspråkigt land att arbeta med. 

Hur ska vi arbeta? - How are we going to work ?

Arbetet kommer att pågå under fem veckor och det kommer innehålla flera olika moment.

Vi kommer jobba enligt följande:

1. Per visar goda exempel på hur man kan arbeta och vad som krävs för de olika bedömingsnivåerna

2. arbeta med ord och begrepp med hjälp av "vikpapper"

3. Vi lyssnar på ett antal "My Secret Land" från SLI.se och tränar då på att lyssna på olika dialekter av engelska och samtidigt föra anteckningar kring innehållet. Vi pratar då om de olika länderna som berörs i ljudklippen.

4. Vi går igenom och tränar de begrepp som behövs i arbetet och tränar på att utveckla vårt skrivande med hjälp av "dig deeper-övningar

5. Vi tittar gemensamt på länken https://www.kimstudies.com/english-speaking-countries.html där det finns massor med fakta om olika länder. 

6. Avslutningsvis skriver du en text eller gör en presentation på engelska land där du presenterar det land du valt och jämför med hur det är i Sverige: 

- population, size (area) traditions, currency, food 

 

Bedömning - Assessment

Jag bedömer dig under hela perioden då vi arbetar med temat. Jag tittar bland annat på:

 • Hur väl du förstår dina texter du väljer
 • Hur väl du förstår ljudklippen vi lyssnar på
 • I vilken grad du kan återge fakta från  texterna och  ljudklippen med hjälp av stödord

I den text du lämnar in tittar jag på:

 • Ditt språk, alltså hur du formulerar dig och bygger meningar
 • Hur väl du kan anpassa ditt skrivande efter uppgiften
 • I hur stor utsträckning du har jobbat igenom din text/presentation för att t.ex. rätta till stavfel och andra missar (Spell right)
 • På vilken nivå du kan jämföra Sverige och "Ditt land" 

Under hela arbetsprocessen lägger jag även en vikt vid att du kopplar de kunskaper och erfarenheter du har kring hur det är att leva och bo i Sverige till den information du får kring de länder vi berör. Jag vill då att du hittar likheter och skillnader i levnadssätt. 

Uppgifter

 • My country

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: